Вісник НАН України. 2016. № 12. С. 122

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. МІКЛОВДИ

8 грудня виповнюється 70 років доктору економічних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, члену-кореспонденту НАН України Василю Петровичу Мікловді. З 1971 р. В.П. Мікловда працює в Ужгородському національному університеті. У 1989–2012 рр. був деканом економічного факультету, з 1988 р. завідує кафедрою економіки підприємства. У 2005 р. йому було присвоєно почесне звання «Заслужений професор УжНУ».

В.П. Мікловда є відомим вченим у галузі економіки. Основні напрями його наукової діяльності: аналіз проблем розвитку регіонів України, обґрунтування регіональної економічної, соціальної, екологічної політики, гармонізація економічних інтересів центру і регіонів в умовах територіального самоврядування, дослідження вузлових проблем теорії і практики розвитку трудового потенціалу, розвитку й ефективності функціонування підприємницьких структур в умовах формування національної економічної системи з урахуванням регіональних особливостей. Як науковий керівник він брав участь у розробленні Концепції сталого розвитку Закарпаття, у якій запропоновано найбільш перспективні моделі господарювання в умовах ринку і яка сьогодні активно реалізується в регіоні. Василь Петрович є також одним із розробників державної програми «Карпати».

В.П. Мікловда – автор понад 270 наукових праць, зокрема 37 монографій. Він є членом Вченої ради УжНУ, входить до складу спеціалізованих вчених рад в УжНУта Інституті регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. Василь Петрович є членом редколегій журналів «Регіональна економіка» та «Економіка промисловості», головним редактором «Наукового вісника УжНУ. Серія: Економіка». Він підготував 50 кандидатів і 5 докторів економічних наук.

За вагомі здобутки в науковій, педагогічній та громадській роботі В.П. Мікловду нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та орденом «За заслуги» ІІІ ст. Він очолює Асоціацію економістів Закарпаття, є членом ради Угорської академії наук.

  Повний текст (PDF)