Вісник НАН України. 2017. № 12. С. 111

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. ХАРЧЕНКА

12 грудня виповнюється 60 років відомому вченому в галузі механіки деформівного твердого тіла і міцності матеріалів та елементів конструкцій, директору Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України та керівнику відділу чисельних і експериментальних методів дослідження конструкційної міцності Інституту доктору технічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Валерію Володимировичу Харченку.

Основним напрямом наукової діяльності В.В. Харченка є дослідження, спрямовані на створення методів розрахунково-експериментального визначення напружено-деформованого і граничного стану відповідальних конструкційних елементів атомної енергетики, аерокосмічної та авіаційної техніки. Під його керівництвом розвинуто загальну методологію розрахункового аналізу кінетики напружено-деформованого стану та опору руйнуванню корпусів реакторів і елементів обладнання першого контуру АЕС з ВВЕР, на основі якої розроблено галузевий нормативний документ. В.В. Харченко організовує і проводить дослідження широкого класу перспективних конструкційних металевих та неметалевих матеріалів для експлуатації в екстремальних умовах силового і термічного навантаження. Отримані результати використовуються в проектно-конструкторських розрахунках при розробленні й виготовленні відповідальних об’єктів ракетно-космічної та авіаційної техніки, обгрунтуванні подовження термінів експлуатації корпусів реакторів та обладнання 1-го контуру АЕС.

В.В. Харченко є заступником академіка-секретаря Відділення механіки НАН України, членом Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки і науково-технічної ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Він голова редколегії журналу «Проблемы прочности», головний редактор збірника «Надійність і довговічність машин та споруд», член редколегій кількох престижних фахових видань. Валерій Володимирович є експертом МАГАТЕ і членом Європейського товариства з цілісності конструкцій (ЕSІS).

Повний текст