Вісник НАН України. 2014. № 11. С. 89.

80-річчя академіка НАН України  В.М. ЯКОВЕНКА

Видатний учений, визнаний лідер наукової школи з радіофізичних досліджень властивостей плазми твердих тіл, доктор фізико-математичних наук (1974), професор (1984), заслужений діяч науки і техніки України (1990), академік НАН України (2000) Володимир Мефодійович Яковенко народився 7 листопада 1934 р. у с. Роздорне Білгородської області. У 1957 р. закінчив Харківський державний університет. З 1958 р. і донині працює в Інституті радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, у 1993–2014 рр. – директор, від 2014 р. – завідувач відділу і почесний директор.

В.М. Яковенко зробив значний внесок у формування нового наукового напряму – плазмові явища у провідних твердих тілах. Він уперше довів існування у плазмі напівпровідників перегрівних нестійкостей коливального типу і виникнення у зв’язку з цим температурних солітонів, передбачив новий тип повільних магнітоплазмових хвиль у напівпровідниках, виконав піонерні роботи з їх збудження. Побудовано класичну і квантову теорію взаємодії електромагнітних полів і потоків заряджених частинок у двовимірному електронному газі, шарувато-періодичних середовищах і квантових надґратках, показано існування поверхневих електронних станів у провідних твердих тілах на границях із періодичними й випадковими нерівностями, обґрунтовано новий механізм генерації поверхневих плазмонів потоком електронів у неоднорідних напівпровідникових структурах. Ці результати дають змогу глибше зрозуміти електромагнітну природу конденсованого стану матерії, відкривають принципово нові можливості для створення сучасних радіофізичних пристроїв на основі напівпровідників.

Понад 30 років Володимир Мефодійович викладав на радіофізичному факультеті Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, він є почесним професором Університету. В.М. Яковенко підготував 6 докторів і 13 кандидатів наук.

Наукова громадськість, колеги, учні, друзі щиро вітають Володимира Мефодійовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, невичерпної енергії, натхнення, творчої наснаги і вагомих наукових здобутків.