Вісник НАН України. 2018. № 6. С.123

70-річчя члена-корепондента НАН України А.В. АНІСІМОВА

15 червня виповнюється 70 років доктору фізико-математичних наук, професору, декану факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка члену-кореспонденту НАН України Анатолію Васильовичу Анісімову.

Наукові дослідження А.В. Анісімова пов’язані з рекурсивно-паралельними перетворювачами інформації та їх використанням. Він запропонував теорію рекурсивних перетворювачів інформації, що дозволяє моделювати широкий клас складних систем та обчислювальних структур і будувати нові класи локальних алгоритмів на графах, алгоритми асоціативно-локального пошуку в семантичних мережах, прискорювачі швидкодії обчислювальних модулів для задач захисту інформації, нові паралельні обчислювальні архітектури. Розроблено концепцію керуючих просторів (паралельні асинхронні рекурсивно керовані системи, ПАРКС) і ПАРКС-технологію програмування. Започатковано новий напрям у лінгвістиці на основі системно-алгоритмічного підходу до аналізу й синтезу структур природної мови. Створено формальні моделі синтезу структур природної мови. Вагомими здобутками є можливість вільного діалогу з ЕОМ природною мовою в обмеженій галузі, поліпшення автоматичного перекладу, частковий синтез і розуміння речень, автоматичне реферування та індексування текстів, фільтрація текстів у мережі Інтернет. А.В. Анісімов розробляє теорію асоціативно-пошукових алгоритмів; працює над проблемами криптографічного захисту інформації в мережах ЕОМ. Він отримав найшвидші серед відомих алгоритми модулярної редукції надвеликих чисел; створив нові протоколи для розповсюдження ключів у коаліційних системах. У співпраці зі всесвітньо відомим вченим у галузі комп’ютерних наук Д.Е. Кнутом розвинув теорію неоднорідного сортування даних, яка одержала широке застосування для вирішення задач оптимального розподілу робіт для багатопроцесорних паралельних комп’ютерів.

А.В. Анісімов здійснює велику організаційно-педагогічну роботу, плідно працює з талановитою молоддю.

Повний текст