Вісник НАН України. 2014. №1. С. 115.

80-річчя члена-кореспондента НАН України П.М. Томчука

Петро Михайлович Томчук народився 2 січня 1934 р. у с. Коцюбинці Копичинського району на Тернопільщині в селянській родині. Упродовж 1952–1957 рр. навчався на фізичному відділенні фізико-математичного факультету Чернівецького державного університету. Після закінчення університету П.М. Томчук обрав шлях науковця, вступив до аспірантури Інституту фізики АН УРСР (нині – НАН України) на спеціальність «теоретична фізика». Саме з цією установою Петро Михайлович на довгі роки пов’язав свою професійну діяльність. З 1973 р. і дотепер він завідує відділом теоретичної фізики Інституту. У 1962 р. захистив кандидатську, а в 1972 р. – докторську дисертацію; 1980 року йому було присвоєно вчене звання професора. У 2000 р. П.М. Томчука обрано членом-кореспондентом НАН України. Наукові інтереси Петра Михайловича охоплюють найрізноманітніші проблеми теоретичної фізики, зокрема фізики напівпровідників, металів, рідких кристалів, біологічних молекулярних структур. Основні його досягнення можна згрупувати в такі чотири напрями: металеві наночастинки та їх ансамблі, напівпровідники, рідкі кристали, ланцюжкові молекулярні структури з водневими зв’язками. Для П.М. Томчука як теоретика характерна тісна співпраця з фізиками-експериментаторами, результати якої відображено в численних наукових публікаціях. Петро Михайлович проводить велику науково-виховну і науково-організаційну роботу, зокрема в галузі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Так, 17 його учнів захистили кандидатські дисертації, 8 з них стали докторами наук. У 1993–1996 і 2002–2005 рр. П.М. Томчук був головою експертної ради з фізики ВАК України. Він автор понад 260 наукових робіт, зокрема 3 монографій. За визначний внесок у розвиток науки П.М. Томчука було удостоєно двох Державних премій України в галузі науки і техніки (1986, 1995), та почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1997); нагороджено відзнакою НАН України «За наукові досягнення» і Почесною грамотою Президії НАН України. Він – почесний доктор (honoris causa) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2009) та Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (2013). У 2008 р. за цикл наукових праць «Гарячі» електрони та нові оптичні явища в багатодолинних напівпровідниках та наночастинках» П.М. Томчуку у складі авторського колективу присуджено премію НАН України ім. А.Ф. Прихотько. Усі, хто знає Петра Михайловича, високо цінують його людські чесноти, почуття громадянського і професійного обов’язку. У день славного ювілею ми щиро зичимо йому міцного здоров’я, творчої наснаги, щастя і добра.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 1240 of /home/visnyk-nanu/www/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => uk [:source] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:context] => ) in locale() (line 720 of /home/visnyk-nanu/www/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 162117397959ea50cf8c6c66.46556465 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/visnyk-nanu/www/includes/lock.inc).