2008 №4

ПРІОРИТЕТИ
Патон Б., Халатов А., Костенко Д., Білека Б., Письменний О., Боцула А.,  Парафійник В., Коняхін В.
Концепція (проект) Державної науково-технічної програми «Створення промислових газотурбінних двигунів нового покоління для газової промисловості та енергетики»

ВІДЛУННЯ ЧОРНОБИЛЯ
Руденко Л., Хан В., Кухар В. 
Міграція радіонуклідів з об’єкту «Укриття» і як з нею боротися
Наукові засади очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин і трансуранових елементів

Лялько В., Сахацький О., Шпортюк З., Сибірцева О., Ходоровський А., Азімов О.
«Зелений щит» проти радіонуклідів
Класифікація рослинного покриву Зони відчуження ЧАЕС за даними багатозонального космічного знімання

Полікарпов Г., Єгоров В., Гулін С., Цицугіна В., Стокозов М, Лазоренко Г., Терещенко Н., Мірзоєва Н.
Радіоекологічний відгук Чорного моря на Чорнобильську катастрофу

Гудков Д., Кузьменко М., Кірєєв С., Назаров О., Шевцова Н., Дзюбенко О., Каглян О.
Радіоекологічні проблеми водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС

ЕНЕРГОРЕСУРС
Лукін О.
Вуглеводневий потенціал надр України та основні напрями його освоєння

Ковтун Г., Степанов А., Матусевич Г.
Комплексне використання вугілля для виробництва рідкого палива, газу та електроенергії

ДО 90-річчя НАН УКРАЇНИ
Рогожа М.
Учений, педагог, громадянин
З нагоди 150-річчя від дня народження академіка О.М. Нікольського

Видатний організатор вітчизняного наукового книговидання
Виступ Л.Ф. Куртенка на наукових читаннях, присвячених 75-річчю від дня народження академіка В.В. Немошкаленка

ВІТАЄМО!
Вергунов В.
Корифей аграрної науки
З нагоди 70-річчя М.В. Зубця