Вісник НАН України. 2015. №5. С. 88-93.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
11 березня 2015 року

Про підсумки діяльності Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2009—2014 роках (доповідач — академік НАН України В.М. Геєць)

Наукові повідомлення молодих учених НАН України (доповідачі — кандидат фізико- математичних наук М.В. Білоус; кандидат фізико-математичних наук О.П. Скоблік; кандидат біологічних наук А.В. Бавол)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії HAH України 11 березня 2015 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь голови Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академіка НАН України Валерія Михайловича Гейця про підсумки діяльності Секції у 2009–2014 рр. (див. стенограму). У доповіді було зазначено, що звітний період ознаменувався значними творчими здобутками вітчизняної академічної соціогуманітаристики, її відчутним внеском в осмислення всього комплексу складних і суперечливих проблем, кризових явищ, породжених новітніми реаліями сьогодення, викликами та загрозами для громадянського суспільства, розбудови державного, соціально-економічного і суспільно-політичного життя країни, піднесення науки, освіти і культури, гуманітарної сфери в цілому. Значне місце в діяльності Секції належить виробленню стратегічних прогнозів та моделей економічного розвитку, концептуальних підходів до попередження і подолання кризових тенденцій, розв’язання нагальних проблем українського суспільства. Найважливішим прикладом такої діяльності є започаткована з 2009 р. практика підготовки Секцією національних доповідей з найактуальніших суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних питань розвитку українського суспільства.

У рамках досліджень, проведених у 2009–2014 рр. установами Секції, розкрито логіку історичного розвитку і зміст взаємозв’язку інститутів ринку і держави як комплементарних підвалин сучасної економіки, що слугують основою для подолання диспропорцій системи господарювання в Україні. Розвинуто методологічні підходи до виявлення небезпечних макроекономічних дисбалансів в Україні за сучасних нестабільних умов розвитку світової та вітчизняної економіки, запропоновано сценарний прогноз розвитку макроекономічної ситуації з використанням розроблених економіко-математичних моделей. Обґрунтовано необхідність інституційно-ціннісних трансформацій у контексті подолання суспільства споживання та кризи соціальної держави. Встановлено внутрішню логіку ґенези наукових підходів та практичного світогляду для забезпечення збалансованості освітньої функції держави з іншими, а також визначено принципи повноти їх реалізації. Повний текст (PDF)