Вісник НАН України. 2016. № 2. С. 115.

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.С. ЗАГОРСЬКОГО

Видатний учений-економіст, громадський і політичний діяч, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня Володимир Степанович Загорський народився 14 лютого 1956 р. у м. Великі Мости Сокальського району Львівської області. У 1981 р. закінчив Львівський торговельно-економічний інститут (тепер – Львівська комерційна академія), у 1989 р. – аспірантуру Київського торговельно-економічного інституту (кафедра політичної економії). У 1989 р. захистив кандидатську, у 1997 р. – докторську дисертації. Протягом 2005–2007 рр. був ректором Національного університету Державної податкової служби України. З 2007 р. очолює Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Упродовж 2012–2015 рр. – депутат Львівської обласної ради.

У наукових працях В.С. Загорського основну увагу приділено питанням стратегічного управління соціально-економічним розвитком держави, її регіонів і громад. Володимир Степанович розробляє низку актуальних проблем, таких як забезпечення безпеки держави; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів для роботи в органах влади; реформування економіки України; функціонування фондового ринку в умовах ринкової трансформації економіки України; інвестиційні процеси; економічна природа та обіг цінних паперів і функціональні особливості їх окремих видів.

В.С. Загорський – автор більш ніж 510 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 50 монографій (з них 20 особистих), 70 підручників, посібників і брошур. Володимир Степанович сформував власну наукову школу. Під його керівництвом захищено 21 докторську і 77 кандидатських дисертацій у галузях економічної науки та державного управління. Очолюваний ним Інститут є організатором і співорганізатором низки масштабних міжнародних і всеукраїнських науково-практичних комунікацій (конференцій, форумів, симпозіумів, круглих столів).