Вісник НАН України. 2021. № 1. С. 28-33
https://doi.org/10.15407/visn2021.01.028

Лобанов Леонід Михайлович —
академік НАН України, заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, заступник голови Наукової ради цільової програми наукових досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд»
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9296-2335

ПРО ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ «НАДІЙНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, КОНСТРУКЦІЙ, ОБЛАДНАННЯ ТА СПОРУД»
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 9 грудня 2020 року

У доповіді представлено найважливіші результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» («Ресурс-2») у 2016–2020 рр., спрямованої на вирішення комплексу проблем, розроблення та реалізацію заходів і засобів із забезпечення надійності, довговічності та безпечної експлуатації відповідальних об'єктів тривалої експлуатації, пов’язаних з базовими потребами життєдіяльності країни. Запропоновано започаткування нової цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні проблеми моніторингу стану, оцінювання і подовження ресурсу конструкцій, обладнання та споруд тривалої експлуатації» на 2021–2025 рр. («Ресурс-3»).

Повний текст (PDF)