2020 №5

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Горбулін В.П., Даник Ю.Г.
Національна безпека України: фокус пріоритетів в умовах пандемії
Анотація   Повний текст (PDF)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ
Патон Б.Є.
Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2015–2019 роках
Анотація   Повний текст (PDF)

Наумовець А.Г.
Звіт про діяльність Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України у 2015–2019 роках 

Повний текст (PDF)

Горбулін В.П.
Звіт про діяльність НАН України з підвищення обороноздатності і безпеки держави у 2015–2019 роках 

Повний текст (PDF)

Кошечко В.Г.
Звіт про діяльність Секції хімічних і біологічних наук НАН України у 2015–2019 роках  

Повний текст (PDF)

Пирожков С.І.
Звіт про діяльність Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2015–2019 роках 

Повний текст (PDF)

Загородній А.Г.
Звіт про діяльність НАН України з координації міждисциплінарних досліджень, міжнародну співпрацю та роботу з науковою молоддю у 2015–2019 роках 

Повний текст (PDF)

Богданов В.Л.
Звіт про діяльність Президії та Бюро Президії НАН України у 2015–2019 роках

Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Савенець М.В., Осадчий В.І., Орещенко А.В.
https://doi.org/10.15407/visn2020.05.080
Лісові пожежі квітня 2020 року та зумовлені ними зміни якості атмосферного повітря в Україні
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України В.М. Єгоров
Повний текст (PDF)

75-річчя академіка НАН України В.М. Локтєва
Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України П.М. Мележика
Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України О.В. Кириленка
Повний текст (PDF)

60-річчя академіка НАН України І.М. Мриглода
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України А.М. Довбні
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України П.С. Кнопова 
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Р.І. Костика
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.І. Рибалки 
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.І. Корнелюка
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Д.М. Говоруна
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Р.С. Стойки 
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Моці 
Повний текст (PDF)

50-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Круковського
Повний текст (PDF)