Вісник НАН України. 2015. № 1. С. 85-89.

ДВІРНА Тетяна Сергіївна —
провідний інженер Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

ПРОТОПОПОВА Віра Вікторівна —
доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

ШЕВЕРА Мирослав Васильович —
кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

СИНАНТРОПІЗАЦІЯ ФЛОРИ ТА РОСЛИННОСТІ –
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ БОТАНІКИ

XI Міжнародна наукова конференція
Synanthropization of Flora and Vegetation

11–13 вересня 2014 р. у м. Познань (Польща) відбулася XI Міжнародна наукова конференція Synanthropization of Flora and Vegetation, присвячена актуальним проблемам синантропізації флори та рослинності, інвазій неаборигенних рослин.

З кінця ХХ ст. проблема розселення видів неаборигенних рослин перебуває в центрі уваги міжнародної ботанічної спільноти. Своєчасне виявлення та запобігання подальшому поширенню видів адвентивних рослин є одним із найважливіших завдань флористики і необхідною умовою виконання Україною положень Конвенції з біологічного різноманіття, Глобальної та Європейської стратегій щодо інвазійних чужорідних видів, а також інших міжнародних і вітчизняних природоохоронних документів.

Учені вже давно усвідомили важливість цієї проблеми, зафіксувавши її в рішеннях багатьох наукових форумів. З розвитком процесів антропогенної трансформації рослинного покриву в усьому світі спостерігається зростання інтересу до вивчення різних аспектів синантропізації, зокрема адвентизації флори та рослинності. Міжнародну конференцію Synanthropization and Environment of Rural Settlement. Flora and Vegetation було започатковано понад 20 років тому з метою раз на два роки збирати фахівців для обговорення питань синантропізації рослинного покриву і підбиття підсумків регіональних досліджень із цієї тематики. 11–13 вересня 2014 р. у польському місті Познань на базі Університету імені Адама Міцкевича відбулася чергова ХІ Міжнародна наукова конференція, але цього року її назву було змінено на Synanthropization of Flora and Vegetation. У роботі форуму взяли участь понад 100 представників різних наукових і навчальних закладів Польщі, Словаччини, Білорусі та України. Повний текст (PDF)