2019 №5

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ
Національна академія наук України: підсумки діяльності за 2018 рік та основні напрями подальшої роботи
Сесія Загальних зборів НАН України 25 квітня 2019 року
Повний текст (PDF)

Патон Б.Є.
Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2018 році та завдання на наступний період
Доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 25 квітня 2019 року

Повний текст (PDF)

ВИСТУПИ
Фірстов С.О. 3D-технології і 2D-матеріали
Повний текст (PDF)

Гольцев А.М.
Кріобіологія та кріомедицина відповідають на виклики часу

Повний текст (PDF)

Суботін В.Г.
Співробітництво АТ «Турбоатом» з Національною академією наук України

Повний текст (PDF)

Стріха М.В.
Чи усвідомлюємо ми українську науку як цілісність?

Повний текст (PDF)

Донець О.Д.
Співпраця ДП «Антонов» з установами НАН України

Повний текст (PDF)

Шиман Л.М.
Вирішення питань у галузі техніки і технології матеріалів спецхімії для забезпечення потреб Збройних Сил України високоточним ракетно-артилерійським озброєнням

Повний текст (PDF)

Семиноженко В.П.
Північно-східний науковий центр НАН та МОН України

Повний текст (PDF)

Ємець А.І.
Національний фонд досліджень України як нова національна інституція для підтримки науки

Повний текст (PDF)

Яцків Я.С. 
Публікаційна активність НАН України та нові тренди Європи щодо відкритого доступу до публікацій 

Повний текст (PDF)

Грінченко В.Т.
Перехід від змісту до форми. Дорога в задзеркалля 

Повний текст (PDF)

Копиленко О.Л.
До питання європейських стандартів у науковій сфері: деякі міркування

Повний текст (PDF)

Русанов А.В.
Розробки Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України в галузі енергетичного машинобудування

Повний текст (PDF)

Бобух І.М.
Людський капітал та інклюзивний розвиток економіки України: освiтньо-науковi чинники

Повний текст (PDF)

Рудаковський А.В.
Визначення властивостей темної матерії за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень

Повний текст (PDF)

Онищенко О.С.
Національна наукова спадщина — інтелектуальні скарби держави
Доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України

Повний текст (PDF)

Мозер Міхаель
Роздуми про концептуалізацію нової «історії української літературної мови» та її передісторії
Доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України

Повний текст (PDF)

Локтєв В.М.
Periculum in mora
Зі стенограми звітної доповіді на Загальних зборах Відділення фізики і астрономії НАН України 24 квітня 2019 року

Повний текст (PDF)

Жулинський М.Г. Гуманітарна експансія Росії: історія та сучасність
За матеріалами виступу на сесії Загальних зборів НАН України 25 квітня 2019 року

Повний текст (PDF)

ДОКУМЕНТИ
Постанова Загальних зборів НАН України
Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Талановиті молоді вчені та студенти отримали премії НАН України за кращі наукові роботи і грамоти Президії НАН України 
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Сергієнко І.В.
Академічні інститути і Київська політехніка: традиції співпраці
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Локтєв В.М., Лобанов Л.М., Уваров В.М.
Блискучий дослідник у галузі фізичного матеріалознавства і нанотехнологій
Д
о 70-річчя від дня народження академіка НАН України А.П. Шпака
Анотація   Повний текст (PDF)

Богданов В.Л.
Видатний організатор вітчизняної науки
До 70-річчя від дня народження академіка НАН України А.П. Шпака

Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Матвєєв В.В., Харченко В.В., Зіньковський А.П.
Видатний вчений, мудрий керівник і наставник, надійний колега 
До 90-річчя академіка НАН України В.Т. Трощенка

Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України А.О. Морозова 
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Реєнта
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Д. Базилевича 
Анотація   Повний текст (PDF)

40-річчя члена-кореспондента НАН України С.В. Іванова
Анотація   Повний текст (PDF)

ОГОЛОШЕННЯ
Повний текст (PDF)