Вісник НАН України. 2018. № 12. С.91

70-річчя члена-кореспондента НАН України Б.О. ІВАНОВА

22 грудня 2018 р. виповнюється 70 років відомому вченому в галузі теоретичної фізики та фізики магнітних явищ, лауреату Державної премії України члену-кореспонденту НАН України Борису Олексійовичу Іванову. У 1966 р. Б.О. Іванов закінчив фізико-технічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. З 1974 р. працює в НАН України. З моменту створення у 1995 р. Інституту магнетизму НАН України та МОН України – співробітник цього Інституту, нині очолює лабораторію магнітних матеріалів.

Б.О.  Іванов виконав низку піонерських досліджень солітонів у магнетиках і обґрунтував загальноприйняте тепер квантовомеханічне трактування таких нелінійних утворень як зв’язаних станів великого числа магнонів. Запропоновані ним прецесійні солітони (магнонні краплі), метастабільні двовимірні солітони (скірміони) і тривимірні топологічні солітони з ненульовим індексом Хопфа нині реалізовані в експерименті і можуть набути широкого застосування. Разом з І.В. Бар’яхтаром він вивів прості динамічні рівняння (так звана сигма-модель), які широко використовують для опису нелінійної динаміки антиферомагнетиків і феримагнетиків. Останнім часом Б.О. Іванов приділяє значну увагу аналізу надшвидкої спінової переорієнтації в магнетиках, які перебуваюь під дією фемтосекундних лазерних імпульсів і спін-поляризованого струму, та її застосуванню для створення швидкодійних приладів спінтроніки та магноніки, що працюють у діапазоні терагерцових частот.

Б.О. Іванов опублікував близько 300 наукових праць, у тому числі 3 монографії, підготував 17 кандидатів і 7 докторів наук. Наразі він входить до списку найбільш цитованих українських дослідників. З 1983 р. – професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Б.О. Іванов є членом консультативної ради журналу «Фізика низьких температур». Американське фізичне товариство присвоїло йому почесне звання «Видатний рецензент».

Наукова громадськість, колеги та друзі щиро вітають Бориса Олексійовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, щастя і творчих успіхів.

Повний текст