Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 38-44.

СКОРОХОД Валерій Володимирович –
академік НАН України, голова наукової ради цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях»

ВОДЕНЬ В АЛЬТЕРНАТИВНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ ТА НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЯХ
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
16 березня 2016 року

У доповіді підбито підсумки виконання у 2011–2015 рр. цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях». Підкреслено, що отримані наукові результати з одержання, зберігання, транспортування та використання водню, а також розроблення технологій для водневої енергетики сприяли реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у галузі створення нових високоефективних процесів і матеріалів.