Вісник НАН України. 2021. № 3. С.67-87
https://doi.org/10.15407/visn2021.03.067

Матковський Орест Іллярович —
доктор геолого-мінералогічних наук, професор-консультант кафедри мінералогії, петрографії і геохімії Львівського національного університету імені Івана Франка

Павлишин Володимир Іванович —
доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу «Мінералогічний музей імені академіка В.І. Вернадського» Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України 

Соломатіна Лариса Олександрівна —
молодший науковий співробітник «Мінералогічний музей імені академіка В.І. Вернадського» Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

«БЕЗ МІНЕРАЛОГІЧНИХ ЗІБРАНЬ НЕМОЖЛИВИЙ РОЗВИТОК МІНЕРАЛОГІЇ» — АКАДЕМІК В.І. ВЕРНАДСЬКИЙ

У статті стисло висвітлено історію, мінеральне багатство, види діяльності та проблеми розвитку всіх офіційних мінералогічних музеїв України різного підпорядкування і різного статусу. Проаналізовано ключову роль академіка В.І. Вернадського у розвитку музейної справи в Україні. Розглянуто особливості науково-освітньої та науково-дослідницької діяльності мінералогічних музеїв, яка супроводжується організацією науково-прикладних та освітянських форумів, публікацією відповідних матеріалів.

Повний текст (PDF)