Вісник НАН України. 2019. № 8.

60-річчя члена-кореспондента НАН України С.О. АФАНАСЬЄВА

Відомий учений у галузі гідробіології, іхтіології та зоології, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Сергій Олександрович Афанасьєв народився 18 серпня 1959 р. Закінчив біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1981), ще під час навчання (1979) почав працювати в Інституті гідробіології НАН України, директором якого є з 2016 р.

С.О. Афанасьєв одержав вагомі наукові результати з фундаментальних та прикладних питань гідробіології, узагальнені в понад 280 наукових публікаціях, серед яких 25 монографій, підручник, 13 патентів на винаходи. Проведені С.О. Афанасьєвим широкомасштабні гідробіологічні дослідження основних річкових басейнів України дали змогу простежити зміни в макроструктурі біотичних угруповань річок у градієнті умов і вперше встановити закономірності структурної організації біоти в гірських та рівнинних річках, показати вплив процесів історичного становлення річкової мережі на території України на генезис річкової біоти. Він розробив концептуальні основи компаративної оцінки екологічного стану річкових систем України, теоретично обґрунтував принципи визначення гідробіологічних, гідрохімічних та гідроморфологічних референційних умов для річкових екосистем, відповідно до сучасної європейської методології та на основі натурних даних виконав оцінку екологічного стану річкових басейнів Тиси, Прип’яті, Верхнього Дніпра, Південного та Західного Бугу.

С.О. Афанасьєв є членом Національного комітету України з програми МАБ ЮНЕСКО, Національної комісії з питань Червоної книги України, Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки та науково-технічних рад Мінекології та Держводагенства України, входить до президії Гідроекологічного товариства України, редколегії «Гідробіологічного журналу» та журналу «Хімія та технологія води». Удостоєний премії ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Державної премії України, Міжнародної премії Energy Globe Award. Під його науковим керівництвом успішно захищено 7 кандидатських і докторську дисертацію.

Повний текст