Вісник НАН України. 2016. № 12. С. 121

80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.А. ПАШИЦЬКОГО

Відомий фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР, член-кореспондент НАН України Ернст Анатолійович Пашицький народився 16 грудня 1936 р. в Житомирі. У 1959 р. закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і був направлений на роботу до Інституту фізики НАН України, з яким відтоді і пов’язане все його професійне життя. В Інституті Е.А. Пашицький пройшов шлях від інженера до завідувача лабораторії недосконалих кристалів (з 1989 по 1997 р.), а з 1997 р. працює головним науковим співробітником.

Е.А. Пашицький зробив вагомий внесок у фізику плазми, теорію надпровідності та надплинності, фізику поверхні, гідродинаміку вихорів у газах, рідинах та плазмі. Зокрема, за роботи з фізики поверхні його в складі групи співавторів було удостоєно Державної премії УРСР в галузі науки і техніки за 1987 р. Головними результатами Е.А. Пашицького є передбачення явища високотемпературної надпровідності (ВТНП) майже за 20 років до його експериментального відкриття та розроблення нефононного (плазмонного) механізму ВТНП у напівметалах та шаруватих напівпровідникових структурах; побудова теорії латеральної взаємодії адсорбованих атомів на поверхні металів; розроблення гідродинамічної теорії нелінійних вихрових структур типу торнадо в земній та сонячній атмосферах.

Е.А. Пашицький підготував 6 кандидатів і 3 докторів наук; опублікував понад 200 наукових праць у провідних наукових журналах. Протягом 30 років читав курси лекцій на фізичному та радіофізичному факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Як заступник головного редактора Е.А. Пашицький брав участь у підготовці унікального енциклопедичного словника «Физика твёрдого тела». За роботу над цим виданням йому було присуджено премію НАН України ім. С.І. Пекаря.

Свій ювілей Е.А. Пашицький зустрічає сповненим наукових планів і творчої наснаги. Наукова спільнота, колеги й учні зичать йому міцного здоров’я, щастя і нових професійних здобутків.

Повний текст (PDF)