Вісник НАН України. 2019. № 4. С.102

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. БІЛОУСА

Відомий учений-матеріалознавець член-кореспондент НАН України Віталій Арсентійович Білоус народився 1 квітня 1944 р. в с. Некрасове Саратовської області (Росія). У 1967 р. закінчив Харківський інститут радіоелектроніки. З 1970 р. працює в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ). Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора з наукової роботи Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій (ІФТТМТ).

Основним напрямом наукової діяльності В.А. Білоуса є іонно-плазмова модифікація поверхні конструкційних та ядерних матеріалів. Він є визнаним вченим у галузі фізики і техніки модифікування поверхні конструкційних матеріалів низько- і середньоенергетичними потоками металевої та газової плазми, синтезу з плазмової фази захисних покриттів різного складу та призначення. Віталій Арсентійович – один з головних розробників і керівник цього напряму, в якому ІФТТМТ посідає провідне місце серед наукових установ країн близького та далекого зарубіжжя. Свідченням цього є запити, пропозиції та укладені міжнародні контракти з фірмами і науковими центрами багатьох країн (КНР, США, Німеччина, Південна Корея, Росія). В останні роки він успішно вирішує надзвичайно важливу для атомної енергетики проблему запобігання аваріям на атомних електростанціях шляхом створення толерантного щодо аварійних ситуацій ядерного палива.

В.А. Білоус докладає багато зусиль для створення на базі наукових досліджень промислових технологій та обладнання для їх реалізації, активно впроваджує розробки в авіаційній, космічній, енергетичній сферах та медицині, виконуючи відповідні контракти в Україні та за її межами. Він є автором і співавтором більш ніж 440 наукових праць, у тому числі 6 монографій, 200 статей, 30 винаходів, 1 відкриття. У 2016 р. В.А. Білоус отримав іменну стипендію Харківської обласної ради у галузі технічних наук імені Г.Ф. Проскури. Нагороджений почесними грамотами НАН України, Харківської ОДА, Харківського міського голови.

Повнгий текст