Вісник НАН України. 2015. № 5. С. 25-29.

ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович —
академік НАН України, віце-президент НАН України

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НАН УКРАЇНИ:
СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ 
Виступ на сесії Загальних зборів НАН України
15 квітня 2015 року

Вельмишановні учасники Загальних зборів! Шановні колеги!

У своєму виступі я хочу привернути вашу увагу до питань міжнародного співробітництва нашої Академії, його поточного стану, перспектив розвитку та проблем, які постають сьогодні.

Міжнародне співробітництво завжди було і залишається одним з пріоритетів діяльності НАН України. На сьогодні діє близько 120 угод про співпрацю з науковими структурами з 50 країн світу. У звітний період, як і в попередні роки, міжнародну діяльність Академії було спрямовано на розширення співпраці та участі в міжнародних і європейських програмах, на сприяння зміцненню наукових контактів з різними інституціями та окремими вченими. Значна увага приділялася участі наших науковців у програмах ЄС. У межах рамкової програми РП-7, маючи статус країни-партнера і належність до категорії «третіх» країн, Україна брала участь у виконанні 92 проектів. Рівень заробітної плати був досить низьким і становив лише 4,5% від загальної вартості цих проектів. І все ж таки, за період 2007–2014 рр. Україна отримала близько 27 млн євро, а науковці академічних установ були задіяні у більш як половині всіх проектів з українськими колективами і виконали спільні дослідження на суму понад 10 млн євро. 35 проектів були суто дослідницькими за певними тематичними пріоритетними напрямами – навколишнє середовище, транспорт, космос, нові матеріали; 5 проектів були спрямовані на розвиток українських науково-дослідних інфраструктур; 27 проектів передбачали підтримку мобільності учених шляхом обміну персоналом (підпрограма М. Кюрі) і, власне, є також дослідницькими; 30 проектів були присвячені розвитку наукової інфраструктури у складі великих міжнародних консорціумів і пов’язані з вивченням впливу науки на суспільство, наданням аналітичних оглядів і рекомендацій відповідним підрозділам Європейської Комісії та українським органам влади. За кількістю виконуваних проектів лідерство належить відділенням фізики і астрономії, фізико-технічних проблем матеріалознавства та інформатики. Повний текст (PDF).