Вісник НАН України. 2017. № 1. С. 121

75-річчя члена-кореспондента НАН України О.Є. АНДРЕЙКІВА

Вчений у галузі механіки руйнування і міцності матеріалів, технічної діагностики матеріалів і конструкцій, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олександр Євгенович Андрейків народився 3 січня 1942 р. в смт Мельниця-Подільська на Тернопільщині. У 1964 р. закінчив механіко-математичний факультет Львівського університету, після чого навчався в аспірантурі Фізико-механічного інституту АН УРСР, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу. Протягом 1995–2001 рр. – директор Міжгалузевого дослідного центру «Протон» НАН України. З 2002 р. – професор кафедри механіки Львівського національного університету імені Івана Франка.

О.Є. Андрейків створив оригінальні теоретичні концепції механіки деформованих твердих тіл з дефектами типу тріщин, що перебувають під дією силових та температурних навантажень. Розробив розрахункові моделі зародження і докритичного росту втомних тріщин, зношування матеріалів за контактної взаємодії і на цій основі опрацював методи оцінки і прогнозування довговічності елементів конструкцій. Досліджував вплив водневмісних середовищ на міцність і довговічність металів. Запропонував критерії та розрахункові моделі руйнування металевих матеріалів у водні, розробив методи для прогнозування довговічності деталей водневих двигунів та інших конструкцій, що працюють у контакті з воднем. Олександр Євгенович виконав комплекс досліджень у галузі діагностики матеріалів і елементів конструкцій із застосуванням методів акустичної емісії. Побудував акустико-емісійні моделі утворення і поширення тріщин у твердих тілах, на основі яких розробив методи діагностики локального руйнування матеріалів.

О.Є. Андрейків опублікував понад 400 наукових праць, серед яких 14 монографій і 30 патентів на винаходи; підготував 9 докторів і 31 кандидата наук. Він – лауреат премії АН УРСР ім. О.М. Динника та премії Ради Міністрів СРСР, нагороджений відзнакою НАН України «За наукові досягнення».

Повний текст (PDF)