Вісник НАН України. 2017. № 1. С. 126

60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.В. СЛЮСАРЕНКА

24 січня виповнюється 60 років відомому фізику-теоретику, доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Юрію Вікторовичу Слюсаренку. Народився він 1957 року у с. Лісне Кіровської області (Росія), дитинство та шкільні роки пройшли в с. Огірцеве Вовчанського району Харківської області. У 1980 р. закінчив фізико-технічний факультет, а в 1983 р. – аспірантуру Харківського університету і до 1991 р. був співробітником цього навчального закладу. З 1991 р. працює в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут», де нині обіймає посаду начальника відділу статистичної фізики та квантової теорії поля в Інституті теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера.

Ю.В. Слюсаренко – відомий в Україні та за її межами фахівець у галузі статистичної фізики, фізики конденсованого стану, теорії релаксаційних і стохастичних процесів, фізики квантових рідин і газів, фізики поверхні, зокрема фізики взаємодії пучків заряджених частинок з поверхнею твердого тіла та фізики кінетичних процесів на поверхні під дією випромінювання. Низку його праць присвячено питанням кінетики нейтронів у гідродинамічних середовищах, а також кінетичній теорії дисипативних систем, у тому числі з активними флуктуаціями. Він запропонував нове формулювання методу вторинного квантування за наявності у системі зв’язаних станів частинок, застосоване надалі для опису процесів уповільнення та зупинки світла й мікрохвиль у газах із бозе-конденсатом.

Основні результати, отримані Ю.В. Слюсаренком, відображено в понад 150 наукових публікаціях в авторитетних міжнародних виданнях. Юрій Вікторович викладає в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна; підготував 4 кандидатів наук; входить до складу редколегій двох наукових фахових журналів; виконує велику науково-організаційну роботу у складі багатьох наукових рад та науково-громадських організацій, є активним учасником і членом організаційних комітетів численних конференцій з актуальних питань фізики.

сприяли розвитку вчення про пружно деформований стан багатошарових квантово-розмірних структур. В.П. Кладько має значні здобутки в галузі фізичних і фізико-технічних основ формування напівпровідникових наноструктур на основі ІІІ-нітридів.

 

Він – автор і співавтор 8 монографій, 500 наукових статей, 9 авторських свідоцтв і патентів; науковий керівник 8 кандидатських дисертацій. В.П. Кладько є заступником головного редактора міжнародного наукового журналу «Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics», членом редколегій чотирьох наукових видань.

Повний текст (PDF)