Вісник НАН України. 2017. № 4. С. 105

70-річчя члена-кореспондента НАН України Є.Ф. ВЕНГЕРА

19 квітня виповнюється 70 років доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Євгену Федоровичу Венгеру. Свій науковий шлях він розпочав у 1975 р. аспірантом Інституту напівпровідників АН УРСР (тепер Інститут фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України). У 1991 р. Є.Ф. Венгер очолив відділ напівпровідникових гетероструктур Інституту. З 1992 по 2002 р. був заступником директора ІФН з наукових питань. За його участю в 1997 р. було реорганізовано структуру Інституту, в результаті чого створено 7 наукових відділень, що об’єднали наукові відділи за тематикою досліджень. Євген Федорович став керівником Відділення технологій і матеріалів сенсорної техніки.

Є.Ф. Венгер – відомий вчений у галузі електронного приладобудування і сенсорної електроніки. Його наукова діяльність пов’язана з пошуком нових матеріалів для сенсорів і електронної техніки, розробленням мікросенсорних технологій, створенням на їх основі конкурентоспроможних електронних приладів та сенсорних систем, а також організацією їх виробництва, зокрема для екологічного моніторингу та енергозаощадження. Євген Федорович одержав вагомі результати з виявлення та дослідження поверхневих і хвилеводних поляритонів, що сприяли становленню нового наукового напряму – поляритонна сенсорна електроніка.

Є.Ф. Венгер брав активну участь у виконанні Державної цільової науково-технічної програми з розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008–2017 рр. («Сенсорика»). Він не лише проявив свої здібності керівника й організатора науки, але й став автором важливих науково-технічних розробок, багато з яких було впроваджено у виробництво.

Є.Ф. Венгер – співавтор 366 наукових статей і 15 монографій, 5 заявок і 60 патентів на винаходи. Євген Федорович опублікував також 13 підручників та 9 навчальних посібників з фізики. Він лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Премії Кабінету Міністрів України, Премії президентів академій наук України, Білорусі і Молдови.

Повний текст