Вісник НАН України. 2014. № 7. С. 86.

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.А. Якимчука

Доктор фізико-математичних наук (1998), професор, член-кореспондент НАН України (2000), дійсний член Української нафтогазової академії (1998), заслужений діяч науки і техніки України (2004) Микола Андрійович Якимчук народився 31 липня 1954 р. у с. Суйми Рівненської області. Закінчив геологічний (1976) та механіко-математичний (1983) факультети Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а також Міжнародний інститут менеджменту (1995), здобувши науковий ступінь магістра ділової адміністрації. Упродовж 1976–1979 рр. навчався в аспірантурі Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, після чого до 1985 р. був молодшим науковим співробітником Інституту. У 1985–1986 рр. завідував петрофізичною лабораторією КДУ ім. Т.Г. Шевченка.

З 1986 р. – доцент, а від 1989 р. – завідувач кафедри геофізичних методів Київської філії Інституту підвищення кваліфікації Міністерства геології СРСР, з 1992 р. – проректор Державного інституту бізнесу, менеджменту та перепідготовки кадрів Держкомгеології України. У 1998 р. М.А. Якимчука обрано директором Інституту прикладних проблем екології, геофізики та геохімії. У 1999 р. його призначено директором Центру менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України.

М.А. Якимчук – відомий учений у галузі математичного оброблення геолого-геофізичних даних, геофізичних методів, комп’ютерних технологій, геоінформатики, нафтогазової геології. Він активно займається впровадженням нової парадигми геофізичних досліджень, що ґрунтується на нетрадиційних геоелектричних методах, є розробником методу прямих пошуків і розвідки вуглеводнів через встановлення зв’язку між атмосферною електрикою і геологічною будовою Землі. Микола Андрійович приділяє велику увагу різноманітним питанням фундаментальної та прикладної геологічної науки, управління науковим і навчальним процесом, сучасного менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю.