Вісник НАН України. 2015. № 11. С. 77–80.

КУКОВСЬКА Тамара Сергіївна –
кандидат геолого-мінералогічних наук, секретар  Міжвідомчої координаційної ради,
заступник керівника з наукової роботи Державної наукової установи
«Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України»

ПОВЕРНУТИСЯ ОБЛИЧЧЯМ ДО МОРЯ
Установче засідання Міжвідомчої координаційної ради при Президії НАН України з питань морських досліджень і удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів у галузі морських наук

15 жовтня 2015 року в Одесі на базі Південного наукового центру НАН України і МОН України відбулося установче засідання Міжвідомчої координаційної ради при Президії НАН України з питань морських досліджень і удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів у галузі морських наук. 

На сучасному етапі становлення України як незалежної європейської держави особливого значення набуває фактор утвердження її як морської держави. Активна й ефективна морська діяльність України є однією з найважливіших умов гарантування економічної, військово-політичної та національної безпеки.

У 2009 р. Постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1307 було затверджено Морську доктрину України на період до 2035 року [1]. У цьому документі одним із основних завдань державної морської політики було визначено «збереження і розвиток наукового та кадрового потенціалу всіх складових морської діяльності на рівні, що забезпечить ефективну реалізацію національних інтересів держави». У нинішніх геополітичних умовах це завдання набуває особливої актуальності у зв’язку з тимчасовою втратою Україною Криму, разом із зосередженими там для забезпечення ефективної морегосподарської діяльності науковими, інформаційними, матеріально-технічними ресурсами.

Крім того, підписана Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [2] передбачає цілком конкретні заходи, яких має вжити Україна у сфері наукових досліджень, пов’язаних з морською тематикою. З огляду на це дороговказом на шляху до «морської» Європи мають стати такі розділи Угоди, як «Співробітництво у сфері науки і технологій» (ст. 374–377),

«Політика у галузі рибальства і морська політика» (ст. 407–414), «Навколишнє середовище» (ст. 360–366), «Інформаційне суспільство» (ст. 389–395) та інші статті, пов’язані з морською політикою в частині, що стосується проведення морських наукових досліджень.

З метою ефективнішої реалізації завдань Морської доктрини України, а також беручи до уваги підтримку цієї ініціативи з боку Міністерства освіти і науки України, постановою Президії НАН України від 23.09.2015 № 211 було створено Міжвідомчу координаційну раду при Президії НАН України з питань морських досліджень і удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів у галузі морських наук. Ця Рада є науково-консультативним та експертним органом з питань координації морських досліджень і розробок, що проводяться установами НАН України в інтересах забезпечення сталого розвитку України як морської держави, захисту та забезпечення її національних інтересів і безпеки в Азовському і Чорному морях та інших районах Світового океану, підвищення міжнародного авторитету, а також для координації діяльності наукових та освітніх закладів стосовно підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів у галузі морських наук. Повний текст