Вісник НАН УКраїни. 2014. № 8. С. 66-70.

КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович –
академік НАН України, доктор хімічних наук, професор,
директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

ЛАГУТА  Ірина Валеріївна –
 кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ МІКРОВАГОВИХ І ТЕРМОАНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ
У ФІЗИКО-ХІМІЇ ПОВЕРХНІ НАНОСИСТЕМ

ХХХIV Міжнародна конференція «Вакуумне мікрозважування та термоаналітичні методи»
та Міжнародна конференція «Сучасні проблеми хімії поверхні»

20—21 травня 2014 р. у Києві в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України одночасно відбулися два форуми: ХХХIV Міжнародна конференція «Вакуумне мікрозважування та термоаналітичні методи» (34th International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques) і Міжнародна конференція «Сучасні проблеми хімії поверхні» (International Conference «Modern Problems of Surface Chemistry»). Організаторами спільної конференції були Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Відділення хімії НАН України, Наукова рада з проблеми «Хімія і технологія модифікування поверхні» та громадська організація «Асоціація «Карбон» в Україні».

Починаючи з 1960 р. вже 34-й раз на конференцію International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques (ICVMTT) збираються провідні фахівці світу з питань вакуумного мікрозважування, термогравіметрії і калориметрії, визнані вчені в галузі адсорбції, каталізу, хімічних реакцій на поверхні твердих тіл, які вивчають електрохімічні, магнітні та інші явища і процеси, що відбуваються в різних мікрогетерогенних системах, а також у наносистемах. Час засвідчив корисність таких зустрічей, на яких науковці мають змогу поспілкуватися з колегами, обговорити та всебічно проаналізувати останні досягнення, обмінятися досвідом, зміцнити багатосторонні наукові зв’язки, налагодити кооперацію в дослідженнях.

За всю історію Конференції місцем її проведення були різні країни. В Україні цей науковий форум проходить уже вдруге – у 1997 р. ICVMTT-28 відбулася в Києві під головуванням головного наукового співробітника Інституту хімії поверхні (ІХП) ім. О.О. Чуйка НАН України професора В.А. Тьортих, а під час проведення ICVMTT-33 в Польщі (2011 р.) Міжнародний науковий комітет конференції ухвалив рішення провести ICVMTT-34 знову в Україні на базі ІХП ім. О.О. Чуйка. Ця почесна місія – результат високої оцінки робіт українських учених, своєрідне визнання за Україною багатьох пріоритетів і провідної ролі у зазначених дослідженнях.

В Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка склалася добра традиція – щороку в травні відзначати чергову річницю заснування установи проведенням Всеукраїнської конференції з сучасних проблем хімії поверхні. Цього року конференція набула статусу міжнародної. Зазвичай її тематика пов’язана з основними науковими напрямами Інституту – теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні твердих тіл, фізико-хімія поверхневих явищ, хімія, фізика і технологія наноматеріалів, медико-біологічні та біохімічні проблеми поверхні, за якими вже понад чверть століття в Інституті проводять фундаментальні й прикладні дослідження. Тому, зважаючи на близькість проблематики, виникла ідея об’єднати ці два наукових заходи. Повний текст (PDF).