2016 №4

ІНТЕРВ’Ю
У пошуках гравітаційних хвиль: шлях до відкриття, тріумф, перспективи
Інтерв’ю з В.І. Ждановим і Ю.В. Штановим
Анотація    Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Нагребельний В.П.
Видатний український історик і правознавець, організатор академічної науки, державний та громадський діяч
Ювілейна сесія Загальних зборів Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, присвячена 150-річчю від дня народження академіка М.П. Василенка
Анотація    Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (17 лютого 2016 р.) 
Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (2 березня 2016 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Дячук Д.Д.  
Про співпрацю установ НАН України та Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 лютого 2016 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

Кендзера О.В.
Про стан та перспективи розвитку сейсмічних досліджень для захисту від землетрусів
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 лютого 2016 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

Довгий С.О.
Про діяльність Національного центру «Мала академія наук України»
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 березня 2016 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Протасов О.О.

http://doi.org/10.15407/visn2016.04.053
Системна концепція еволюції біосфери і сучасна екологічна криза
Анотація    Повний текст (PDF)

Мокієнко А.В.
http://doi.org/10.15407/visn2016.04.065
Ціанобактерії і ціанотоксини: міф чи реальність?
Анотація    Повний текст (PDF)

Ковальчук Г.І.
http://doi.org/10.15407/visn2016.04.076
Дослідження історії книжкової культури України   
Анотація    Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Калініченко К.В.

http://doi.org/10.15407/visn2016.04.084
Створення високоефективних ґрунтосубстратів на основі гелевих композицій для рослинництва та рекреації техногенних земель
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 березня 2016 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВІ НАПРЯМИ
Вишневський І.М., Давидовський В.В.
Етапи розвитку ядерної енергетики після Чорнобильської катастрофи
до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС
Анотація    Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Степаненко М.І., Лукаш Н.М.
Українська мовознавча наука: віхи, постаті
Рецензія на книгу М. Железняка, Г. Козачук «Українська мова. Хрестоматія»
Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Лампека Я.Д.
Серце, віддане хімії
До 100-річчя від дня народження академіка НАН України К.Б. Яцимирського
Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
60-річчя академіка НАН України Б.В. Гриньова
Анотація    Повний текст (PDF)

60-річчя академіка НАН України Я.Б. Блюма 
Анотація    Повний текст (PDF)

60-річчя академіка НАН України В.М. Литвина 
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Ушкалова 
Анотація    Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України Г.М. Зінов’єва 
Анотація    Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Б. Молодкіна
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Солдатенка 
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Воєводіна
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Кунаха
Анотація    Повний текст (PDF)