Вісник НАН України. 2019. № 3. С.30-33

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
30 січня 2019 року

Перспективи розвитку молекулярної спектроскопії в Україні (доповідач — член-кореспондент НАН України М.В. Бондар)

Про підсумки виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових програм наукових досліджень НАН України в 2016–2018 рр. (доповідач — академік НАН України С.І. Пирожков)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 30 січня 2019 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Інституту фізики НАН України члена-кореспондента НАН України Михайла Віталійовича Бондаря про перспективи розвитку молекулярної спектроскопії в Україні .

У доповіді йшлося про те, що складні органічні структури з визначеними лінійними фотофізичними параметрами, великим перерізом багатофотонного поглинання і високою фотохімічною стабільністю мають значний потенціал для практичного застосування у пристроях оптичного обмеження інтенсивних лазерних потоків, обємного запису інформації, у двофотонній фотодинамічній терапії ракових пухлин і лазерній флуоресцентній мікроскопії біологічних об’єктів.

Представлені у доповіді дослідження формують міждисциплінарний науковий напрям, який поєднує фізику (зокрема нелінійну оптику), органічну хімію, молекулярну біологію, медицину і є одним з найбільш актуальних і пріоритетних у сфері міжнародного співробітництва. Про це свідчать численні конкурсні міжнародні проекти, у тому числі CRDF, NATO, UNTC, FP7, Horizon 2020, виграні за останні 15 років науковими групами Інституту фізики НАН України, які займаються лінійною і нелінійно-оптичною молекулярною спектроскопією.

Інститут фізики НАН України — відомий у світі центр дослідження і синтезу складних органічних молекул. У цій установі було отримано ряд піонерських фундаментальних і прикладних фізичних результатів. Серед них можна відзначити такі: встановлення природи спектрів анізотропії збудження органічних молекул при двофотонному збудженні у широкому діапазоні; спостереження вимушених двофотонних переходів з випромінюванням для органічних молекул з використанням методу гасіння флуоресценції; отримання спектрів двофотонного поглинання прямим методом Z-scan з відкритою апертурою для нових органічних сполук з великим потенціалом практичного застосування у нелінійно-оптичних пристроях, технологіях фотодинамічної терапії і лазерної флуоресцентної мікроскопії; новий механізм об’ємного оптичного запису інформації, що ґрунтується на фотохромному перетворенні органічної молекули при її збудженні через резонансну передачу енергії від двофотонно поглинаючого хромофору.

Результати співробітників Інституту фізики НАН України опубліковано у провідних фахових міжнародних журналах з високим рейтингом цитування, таких як Journal of the American Chemical Society; Applied Materials and Interfaces; Journal of Materials Chemistry; Bioconjugate Chemistry; Journal of Physical Chemistry C; Physical Chemistry Chemical Physics та ін.

В Україні за деякими розділами зазначеного напряму, крім Інституту фізики НАН України, працюють науковці Інституту органічної хімії НАН України, Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, а також фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основна складність цього напряму досліджень полягає у недостатньому забезпеченні вітчизняних науковців сучасними фемтосекундними лазерними системами.

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон; завідувач кафедри молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік НАН України Л.А. Булавін; заступник директора Інституту молекулярної біології і генетики НАН України член-кореспондент НАН України Д.М. Говорун; перший віце-президент НАН України, голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України академік НАН України А.Г. Наумовець; академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України академік НАН України В.М. Локтєв; академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України академік НАН України С.В. Комісаренко; директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С. Яцків.

Президія НАН України зазначила, що методи лінійної та нелінійно-оптичної спектроскопії, роботи зі створення і дослідження нових органічних молекул з контрольованими лінійними фотофізичними і нелінійно-оптичними параметрами слід активно розвивати і продовжувати. Було наголошено на необхідності розширення міжнародної наукової співпраці та поліпшення матеріально-технічної бази цих досліджень.

Повний текст