Вісник НАН України. 2020. № 2. С. 40-44

Загородній Анатолій Глібович —
академік НАН України, віцепрезидент НАН України, голова наукової ради цільової програми наукових досліджень НАН України «Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій»

ПРО ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ «ПЕРСПЕКТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ФІЗИКИ ПЛАЗМИ, КЕРОВАНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗУ ТА ПЛАЗМОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» НА 2017–2019 рр.
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 18 грудня 2019 року

У доповіді висвітлено результати фундаментальних досліджень, проведених ученими НАН України в галузі проблем теорії плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмової електроніки в рамках виконання цільової програми наукових досліджень НАН України «Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій» на 2017–2019 рр. Запропоновано започаткувати нову цільову програму наукових досліджень НАН України «Фізика плазми і плазмова електроніка: фундаментальні дослідження та застосування» на 2020–2022 рр.

Повний текст (PDF)