Вісник НАН України. 2014. № 6. С. 16-20.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
23 квітня 2014 року

Про сучасні технології створення хімічних джерел струму та їх впровадження у виробництво (доповідач — кандидат технічних наук М.М. Хачапурідзе)

Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (доповідач — академік НАН України В.М. Локтєв)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України А.Г. Загородній)

Кадрові та поточні питання

Перед початком чергового засідання Президії НАН України віце-президент НАН України академік НАН України А.Г. Наумовець поздоровив президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона, який став лауреатом 2013 року Міждержавної премії «Зірки Співдружності» в галузі науки і освіти, що присуджується за значний внесок у науку і освіту та сприяння розвитку загального наукового й освітнього простору СНД.

На засіданні Президії HAH України 23 квітня 2014 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали доповідь заступника директора з наукової роботи Інституту транспортних систем і технологій НАН України кандидата технічних наук Миколи Михайловича Хачапурідзе на тему «Про сучасні технології створення хімічних джерел струму та їх впровадження у виробництво», присвячену актуальним питанням фундаментальних і прикладних досліджень з розроблення сучасних електрохімічних джерел живлення, створення та впровадження технологій їх виготовлення, а також реалізації на виробництві технологій утилізації акумуляторів, що відпрацювали свій ресурс (див.текст доповіді).

У доповіді зазначено, що в Інституті транспортних систем і технологій НАН України інтенсивно розвиваються дослідження, на результатах яких ґрунтується створення сучасних транспортних систем, хімічних накопичувачів енергії, технологій утилізації акумуляторної продукції, активно розвивається відновлювана енергетика. Зокрема, розроблено математичні моделі тепло- і масопереносу в акумуляторній комірці; проведено чисельний аналіз електрохімічних процесів у свинцевих акумуляторах, у тому числі акумуляторах з електродами з композитних матеріалів (зі свинцем і вуглецевими нанотрубками), механічних властивостей прокатаних свинцевих стрічок для акумуляторних струмовідводів за різноманітного хімічного складу свинцево-сурм’янистих і свинцево-кальцієвих сплавів, а також режимів дозрівання й сушіння електродних пластин та впливу прискорених, зокрема імпульсних, режимів формування на параметри активної маси електродів і технічні характеристики акумуляторних батарей. Повний текст (PDF)