Вісник НАН України. 2017. № 1. С. 120

75-річчя академіка НАН України В.П. КУХАРЯ

Видатний учений в галузі біоорганічної хімії, тонкого органічного синтезу, хімії елементоорганічних сполук доктор хімічних наук, професор, академік НАН України Валерій Павлович Кухар народився 26 січня 1942 р. в Києві. Його наукова діяльність пов’язана з Інститутом органічної хімії НАН України та створеним за його ініціативою Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, який він очолював впродовж 25 років, а нині є його почесним директором. З 2010 р. В.П. Кухар є головою Державного фонду фундаментальних досліджень.

В.П. Кухар – засновник нового наукового напряму – хімії біорегуляторних процесів; авторитетний дослідник екологічних та ресурсоощадних аспектів енергетики, нафтопереробки і нафтохімії; активний пропагандист «зеленої» хімічної технології, основаної на відновлюваних природних ресурсах; один з піонерів хімії амінофосфонових кислот – аналогів природних сполук та асиметричного синтезу фторовмісних сполук; розробник нових методів стереоселективного синтезу. Він досліджував актуальні проблеми хімії фософорорганічних сполук з P=N та P=С зв’язками; виконав фундаментальні дослідження в галузі хімії фторовмісних амінокислот та фторовмісних біорегуляторів; запропонував низку нових реагентів і зручних вихідних сполук (синтонів) для тонкого органічного синтезу. Валерій Павлович створив наукову школу, яка здійснює систематичні дослідження методів стереоселективного синтезу і властивостей низько-молекулярних біорегуляторів та хімічне моделювання біологічних процесів. Серед його учнів – більш як 30 кандидатів і 2 доктори наук. Він автор понад 700 наукових праць, зокрема 9 монографій, 108 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

В.П. Кухар гідно представляє Україну в експертній раді НАТО з питань безпеки, науковій консультативній раді при Організації із заборони хімічної зброї, Всесвітній федерації вчених та ін. Він лауреат Державної премії України, премії ім. А.І. Кіпріанова НАН України та Міжнародної Арбузовської премії в галузі фосфорорганічної хімії; нагороджений орденом «За заслуги» ІІ і ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, удостоєний відзнаки UNEP «Global 500».

 Повний текст (PDF)