Вісник НАН України. 2020. № 7. С. 34-48
https://doi.org/10.15407/visn2020.07.034

Мриглод Олеся Ігорівна —
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник лабораторії статистичної фізики складних систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4415-7061

Мриглод Ігор Миронович —
академік НАН України, директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0154-9076

КОЛЕКТИВНЕ АВТОРСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ: МАРГІНАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ЧИ НОВЕ ЯВИЩЕ?

Однією з ознак сучасної науки є формування великих стійких колаборацій науковців, які працюють у рамках проєктів, виконання яких потребує концентрації значних матеріальних і людських ресурсів. Результати їхніх досліджень публікуються за авторства колективів, що іноді налічують до кількох тисяч учасників. Метою нашої роботи є дослідити вплив таких статей на наукометричні індикатори публікаційної діяльності окремих учених, дослідницьких центрів та всього сегменту української науки. Проведено аналіз бібліометричних даних, отриманих з наукометричної бази Scopus. Показано, що, попри незначну частку публікацій за авторством великих колективів, їхній вплив на наукометричні показники може бути статистично значущим. Отримані результати свідчать про необхідність внесення змін в усталені наукометричні методики та підходи для адекватного врахування цього явища.
Ключові слова:. колективний автор, наукометрія, групова наука, Україна.

Повний текст (PDF)