Надія КНЯЗЕВ -
член Національної спілки журналістів України

Наслідки системної кризи очима науковців
Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та демографічні наслідки системної кризи в Україні та шляхи їх подолання»

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Міністерство праці та соціальної політики України, Державний комітет статистики України ініціювали проведення міжнародної конференції, присвяченої обговоренню наслідків системної кризи. На форумі, що відбувся у приміщенні Інституту демографії та соціальних досліджень, порушено питання творення і реалізації соціально-економічної політики, розроблення рекомендацій з подолання кризових явищ. Робота конференції тривала у формі пленарного і трьох секційних засідань: «Сучасні соціально-економічні тенденції в Україні», «Демографічні наслідки системної кризи в Україні та шляхи їх подолання», «Соціальні наслідки системної кризи в Україні та політика протидії соціальному виключенню». Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України академік НАН України Е.М. Лібанова порушила тему можливостей подолання системної кризи в Україні. Вона розповіла про особливості світової кризи, виділивши серед її ознак депопуляцію, стрімке демографічне старіння; забрудненість довкілля; посилення розриву між багатими і бідними (як країнами, так і верствами населення); занепад традиційних моральних цінностей, масштабні політичні заворушення, тероризм. З огляду на це, криза не ло- кальна, тобто лише фінансово-економічна, а системна, поширюється на різні сфери суспільного життя. Що ж до її специфіки в нашій країні, то Елла Марленівна акцентувала увагу на таких явищах, як глибока демографічна криза — тривалість життя найнижча в Європі, передостання в регіоні Європи і Центральної Азії; забрудненість довкілля; економічна криза, що триває від 80-х років минулого століття; високий ступінь соціально-економічної нерівності, зокрема територіальної та гендерної, поширеність соціального відторгнення, поляризація, маргіналізація; зневага до моральних аспектів; низький рівень освіти, причетності до культури; тотальна недовіра. Таким чином, в Україні криза також має всі ознаки системного і довготривалого явища.