Вісник НАН України. 2014. № 9. С. 16-22.
https://doi.org/10.15407/visn2014.09.016

ЛУКІН  Олександр Юхимович –  
академік НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук,
головний науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ВЛАСНИМ ПРИРОДНИМ ГАЗОМ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 липня 2014 року

Наведено системну характеристику вуглеводнево-газового потенціалу надр України, на основі якої визначено основні напрями пошуково-розвідувальних робіт і перспективи забезпечення країни власним природним газом. Наявні в надрах України розвідані запаси та прогнозні ресурси природного газу в разі відповідної організації геологорозвідувальних робіт під кваліфікованим і ретельним їх науковим супроводом дозволять стабілізувати і надалі неухильно нарощувати обсяги власного газовидобування.

Ключові слова: природний газ, вуглеводнево-газовий потенціал, земні надра.

Сьогодні, за неофіційними оцінками, глобальні світові ресурси газу перевищують 1000 трлн м3. Лише у двох найбільших газових родовищах світу (і це вже не російські гіганти, а Північне/Південний Парс на території Катару та Ірану, а також Іолатань у Туркменії) зосереджено більш як 50 трлн м3 вільного газу. Настало газове століття, і видобуванням власного природного газу занепокоєні навіть ті країни, які раніше цим не займалися. А Україна, яка свого часу була серед піонерів і світових лідерів у сфері індустрії природного газу (в тому числі з газовидобування і газотранспорту), нині опинилася осторонь цього «газового буму». Ми й досі не можемо подолати наслідки колапсу нашого паливно-енергетичного комплексу, зумовленого зовсім не міфічним виснаженням українських надр, а обвальним падінням обсягів глибокого буріння і сейсморозвідки, порочною економічною політикою та іншими чинниками. Причому все це супроводжувалося агресивною дезінформацією «про виснаження надр».

Попри те, що і у владних структурах, і в ЗМІ зараз лунають виразні висловлювання про необхідність видобування власних природних вуглеводнів, останніми роками намітилася тривожна тенденція зниження навіть цього незначного, порівняно з 70–80-ми роками минулого століття, рівня видобутку нафти і газу. У 2005–2008 рр. спостерігалося певне підвищення (до 19,3 млрд м3) обсягів видобутку газу, однак у 2010 р. відбулося істотне зниження видобутку і газу, і рідких вуглеводнів (рис. 1). За прогнозом фахівців департаменту розробки родовищ НАК «Нафтогаз України», без залучення інвестицій і відповідного збільшення обсягів сейсморозвідки та буріння видобуток газу скорочуватиметься й далі і через 2–3 роки становитиме 14–15 млрд м3 (рис. 2). Якими ж є показники реального вуглеводнево-газового потенціалу українських надр?  Повний тескт (PDF).