Вісник НАН України. 2016. № 4. С. 19-24.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
17 лютого 2016 року

Про співпрацю установ НАН України та Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (доповідач – доктор медичних наук Д.Д. Дячук)

Про стан та перспективи розвитку сейсмічних досліджень для захисту від землетрусів (доповідач – член-кореспондент НАН України О.В. Кендзера)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – академік НАН  України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії HAH України 17 лютого 2016 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами доктора медичних наук Дмитра Дмитровича Дячука про співпрацю установ НАН України та Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини (див. докладніше).

У доповіді йшлося про діяльність Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини, який в останні роки динамічно розвивається як наукова установа, надаючи при цьому всі види медичної допомоги населенню. Особливу увагу було приділено співпраці Центру з установами і окремими вченими Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, вищими навчальними закладами. Наведено найголовніші здобутки Центру у сфері охорони здоров’я, окреслено основні шляхи і перспективи подальшого розвитку співробітництва з інститутами НАН України.

Під час обговорення доповіді виступив академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України академік НАН України Микола Тимофійович Картель. Він зазначив, що плідна співпраця академічних інститутів з установами 4-го Головного управління при Міністерстві охорони здоров’я має дуже давню історію. У 70–80-х роках минулого століття за ініціативою академіка Костянтина Сергійовича Тернового, який тоді очолював 4-те Управління і багато уваги приділяв розвитку співробітництва з Академією, було проведено цілу низку дуже цікавих досліджень. Результати цих робіт мали значний економічний і соціальний ефект. Наприклад, розроблений у ті часи метод гемосорбції (метод лікування, оснований на видаленні з крові різних токсичних продуктів завдяки її контакту з сорбентом поза межами організму) виявився дуже ефективним і своєчасним, особливо з огляду на те, що ані гемодіалізу, ані плазмаферезу в нашій країні ще не було. Метод гемосорбції добре зарекомендував себе як у клінічній практиці, так і в умовах бойових дій, і свого часу ці досягнення було відзначено державними преміями СРСР та України. На жаль, починаючи з 90-х років через постійне недофінансування співпраця Академії з установами 4-го Управління значно послабилася і врешті-решт звелася до рівня особистих контактів. Тому дуже добре, що зараз інтерес до спільних робіт поновився. Фахівці Академії мають що запропонувати медикам, оскільки плідно працюють у напрямі створення нових лікарських препаратів і медичних засобів, при Відділенні хімії НАН України успішно функціонує Координаційна рада з проблеми «Наукові основи створення лікарських препаратів», яку очолює академік НАН України Сергій Андрійович Андронаті. Однак ученим для завершення своїх розробок вкрай не вистачає клінічної бази.

Академік М.Т. Картель висловив гарячу підтримку підписанню угоди про наукове та науково-технічне співробітництво з Науково-практичним центром профілактичної та клінічної медицини та затвердженню плану заходів з реалізації спільних напрямів досліджень, що, на його думку, сприятиме створенню нових і апробації вже розроблених лікарських препаратів і методів діагностики, а також полегшить впровадження інноваційних медичних технологій у сучасну клінічну практику.

Завідувач наукового відділу внутрішньої медицини Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини доктор медичних наук Анатолій Миколайович Кравченко зупинився на деяких практичних результатах співпраці Центру з установами Академії. Як приклад він розглянув проведені спільні дослідження з використання в медичній практиці приладів, розроблених фахівцями Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України. Це, зокрема, застосування фазаграфії – оригінального методу аналізу ЕКГ, в якому автоматичний аналіз симетрії зубця Т дозволяє отримати діагностичну інформацію про початкові ознаки ішемії міокарда, що практично неможливо виявити при традиційному аналізі ЕКГ. Фазаграфія має хороші перспективи у профілактичній медицині (скринінг при медичних оглядах, диспансеризації, динамічний контроль у домашніх умовах, при заняттях спортом, на виробництві) та у клінічній практиці (нові критерії моніторингу стану пацієнта при оперативних втручаннях, контроль ефективності медикаментозного лікування). Крім того, на клінічній базі було досліджено використання інформаційних технологій для лікування пацієнтів неврологічного профілю (прилади серії «Тренар»). Вже перші результати свідчать про позитивний ефект від застосування цих технологій для відновлення рухів у пацієнтів після тяжких захворювань центральної і периферичної нервової системи (інсульт, неврит лицьового нерва, ДЦП), травм, післяопераційних ускладнень, переломів, а також відновлення мовних функцій при моторній афазії. А.М. Кравченко висловив надію, що така співпраця з академічними інститутами надалі буде поглиблюватися. Повний текст