Вісник НАН України. 2015. № 12. С. 52–58.

80-річчя академіка НАН України Ю.С. ШЕМШУЧЕНКА

Видатний учений-правознавець, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України і НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Юрій Сергійович Шемшученко народився 14 грудня 1935 р. у м. Глухів Сумської області. У 1962 р. закінчив навчання на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працював в органах прокуратури Сумської області. З 1966 р. – в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, в якому пройшов шлях від аспіранта до директора.

Наукова діяльність Ю.С. Шемшученка спрямована на дослідження важливих питань конституціоналізму та конституційного будівництва. До кола його наукових інтересів належать також проблеми аграрного, земельного, адміністративного, міжнародного та космічного права. Він є одноосібним автором унікального, єдиного на сьогодні підручника з космічного права. Загалом творчу спадщину Юрія Сергійовича складають понад 900 наукових і публіцистичних праць, у тому числі більш як 35 монографій.

Плідною є і законотворча діяльність Ю.С. Шемшученка. Він співавтор багатьох проектів законів України, які сформували основи сучасної системи законодавства. Є активним учасником конституційного процесу. Входив до складу Конституційної комісії Верховної Ради України і робочої групи з розробки проекту Конституції України 1996 р., Комісії з підготовки змін до Конституції України та інших законопроектів (2000), Національної конституційної ради (2008), Конституційної Асамблеї (2012–2014). З 2015 р. працює у складі Конституційної Комісії щодо внесення змін і доповнень до Конституції України.

Ю.С. Шемшученко був одним із академіків-засновників Національної академії правових наук України (1993) і вже 20 років є членом її президії, академіком-секретарем Відділення екологічного, господарського та аграрного права. Він ініціював створення Київського університету права НАН України і впродовж 10 років був його ректором (1995–2005).