Вісник НАН України. 2021. № 1. С. 53-61
https://doi.org/10.15407/visn2021.01.053

Савотченко Аліна Володимирівна —
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5276-430X

ДИСФУНКЦІЯ ГЕМАТОЕНЦЕФАЛІЧНОГО БАР’ЄРУ ТА РОЗВИТОК ЕПІЛЕПТИЧНИХ НАПАДІВ
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 23 грудня 2020 року

Дисфункція гематоенцефалічного бар’єру (ГЕБ) є важливим фактором виникнення епілепсії та супутніх психоневрологічних розладів. Пошкодження ГЕБ супроводжується потраплянням компонентів крові, в тому числі тромбіну, до спинномозкової рідини. Вплив тромбіну опосередковується передусім через специфічні протеазаактивовані рецептори (ПАР1). З використанням літій-пілокарпінової моделі нападів показано, що блокування активності ПАР1 приводить до зменшення проявів тривожної та агресивної форм поведінки у тварин з епілепсією, а також відновлює чіткі форми синаптичної пластичності гіпокампа. Загалом отримані дані свідчать про те, що ПАР1-залежна сигналізація сприяє розвитку набутої епілепсії. ПАР1 може бути новою потенційною мішенню для лікування цього розладу та супутніх патологій поведінки.
Ключові слова: гематоенцефалічний бар’єр, скронева епілепсія, гіпокамп, тромбін, синаптична пластичність.

Повний текст (PDF)