Вісник НАН України. 2018. № 1. С.109

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.С. САВЧУКА

Відомий учений-економіст, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України Володимир Сафронович Савчук народився 14 січня 1938 р. В 1960 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Відтоді працює у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. У 1986–2013 рр. Володимир Сафронович був проректором з наукової роботи цього ВНЗ.

В.С. Савчук вивчає проблеми світогосподарських зв’язків, зокрема міжнародного поділу праці, руху капіталів і товарів, умов торгівлі та нееквівалентного обміну, енергетичної та продовольчої безпеки; питання економічної теорії, передусім місця і співвідношення її складових, інноваційних та інвестиційних теорій, ринкових перетворень, інституціональних зрушень, формування і розвитку середнього класу тощо. Він розробив цілісну концепцію кризи системи світогосподарських зв’язків між промислово розвиненими державами і країнами, що розвиваються, розкрив її політико-економічну природу, дослідив основні форми прояву.

Він опублікував понад 130 праць, серед яких монографії «Структура і фінансування вищої освіти в Росії, Україні та країнах ЄС», «Навчання і дослідження у вищих учбових закладах України: адміністративні і фінансові питання», «Економічна термінологія», «Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації», а також численні публікації в журналах. Разом з професором Ю.К. Зайцевим він видав підручник «Сучасна політична економія: проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень» – перше в Україні навчальне видання з цієї тематики.

В.С. Савчук є одним із визнаних лідерів у сфері економічної теорії і світогосподарських відносин у нашій країні, засновником власної наукової школи. Він підготував 15 докторів і велику кількість кандидатів економічних наук. Був головою науково-методичної секції з економічних наук Мінвузу України та експертної ради з економіки ВАК України, академіком-секретарем відділення економіки АН вищої школи України.

Повний текст