Вісник НАН України. 2018. № 2. С.20-27

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
27 грудня 2017 року

Про стан підготовки «Великої української енциклопедії» (доповідачі — академік НАН України В.М. Локтєв; доктор історичних наук А.М. Киридон)

Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України «Розвиток, створення та використання найбільших у світі українських низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем» на 2014–2017 рр. (доповідач — академік НАН України О.О. Коноваленко)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України члени Президії HAH України та запрошені заслухали співдоповідь голови Головної редакційної колегії Великої української енциклопедії академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України академіка НАН України Вадима Михайловича Локтєва та директора Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» доктора історичних наук Алли Миколаївни Киридон про стан підготовки Великої української енциклопедії.

За час роботи над підготовкою Великої української енциклопедії (ВУЕ) фахівцям НАН України спільно з Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» вдалося досягти вагомих результатів. Зокрема, вийшли друком «Сло́вник» та «Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії», а також перший том Енциклопедії. Видано тематичні словники ВУЕ з напрямів «Біологічні науки», «Політичні науки», «Фізичне виховання та спорт» і підготовлено до друку низку тематичних словників з інших наукових напрямів. Відповідно до Календарного плану підготовки та видання Великої української енциклопедії на 2016–2026 рр., затвердженого наказом Держкомтелерадіо України від 25.12.2016 № 36, продовжується робота над написанням, експертизою та редагуванням статей до наступних томів.

Співробітниками Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» розроблено також методичні рекомендації для авторів і редакторів ВУЕ (для друкованої та електронної версій). З метою популяризації проекту організовано ряд заходів. Зараз колектив видавництва працює над реалізацією електронної версії Енциклопедії.

6 грудня 2017 р. було проведено чергове засідання Головної редакційної колегії Великої української енциклопедії, на якому розглядалися питання про загальний стан роботи над виданням, підготовку другого тому Енциклопедії та відбулася презентація електронної версії ВУЕ. Учасники засідання звернули увагу на масштабність, оригінальність і складність проекту. Було відзначено, що створення е-ВУЕ є фактично окремим проектом, який потребує значних зусиль і збільшення кількості учасників проекту. За підсумками обговорення схвалено Концепцію електронної версії Енциклопедії та методичні рекомендацій з її розроблення, а також ухвалено рішення щодо звернення до Президії НАН України з проханням активізувати роботу структурних підрозділів Академії з підготовки ВУЕ.

З огляду на нинішню складну ситуацію внаслідок інформаційної війни, в яку втягнуто нашу країну, і необхідність гідної репрезентації України у світі підготовка такого високоінтелектуального інформаційного продукту, яким є ВУЕ, потребує особливої уваги. Всебічне й неупереджене пізнання, глибоке осмислення й переосмислення сучасного погляду на національну історію, державотворення, суспільно-політичні процеси, культуру, літературу та мистецтво тощо потребують глибокого наукового підґрунтя і фахового підходу до виконання проекту.

Водночас невирішеними залишаються ряд проблем як змістового, так і організаційно-виробничого характеру. Зокрема, негативними чинниками в діяльності Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» є нестача фінансування, відсутність приміщення, недоукомплектованість штату, невідповідне забезпечення комп’ютерною технікою й новітніми технічними засобами. Недостатньою є також участь фахівців НАН України, національних галузевих академій наук, вищих навчальних закладів України у реалізації проекту. Значні труднощі виникають при доборі авторів статей за окремими напрямами наукових знань, що суттєво гальмує процес створення Енциклопедії і може негативно вплинути на її науковий рівень.

Повний текст