Вісник НАН України. 2018. № 3. С.109-112

ПЛАКС Сергій Анатолійович —
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики НАН України

З МАТЕМАТИКОЮ В СЕРЦІ
До 90-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.Ю. Трохимчука

17 березня виповнилося 90 років видатному українському математику, всесвітньо відомому фахівцю в галузі сучасної теорії функцій та топології, лауреату премії імені О.В. Погорєлова НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Юрію Юрійовичу Трохимчуку.

Юрій Юрійович Трохимчук народився 17 березня 1928 р. в Києві, де й пройшло його дитинство. Його батьки були вчителями російської та української мови і літератури, тому Юрій був досить начитаним підлітком, добре знався на творчості Пушкіна, Лермонтова, Чехова, Шевченка, Марка Вовчка, Нечуя-Левицького, Тесленка.

З початком війни Юрій змінив багато шкіл у різних куточках країни, шкільну освіту завершив у 1944 р. в Казахстані (ст. Лугова). Проте любов до точних наук, насамперед до математики, йому прищепила вчителька Ніна Арсеніївна — талановитий педагог і наставник молоді з м. Калач Воронезької області.

Ще під час війни, в тому самому 1944 р., батьків було направлено на роботу до Львова, і Ю.Ю. Трохимчук вступив на фізико-математичний факультет Львівського університету, де тоді викладали такі видатні вчені, як С. Банах (декан), С. Мазур, Б. Кнастер, В. Левицький. Його вчителем і науковим керівником став відомий фахівець з комплексного аналізу Л.І. Волковиський. Після закінчення університету в 1949 р. Юрій Юрійович вступив до аспірантури Львівського філіалу Академії наук УРСР, де під керівництвом Л.І. Волковиського підготував і в 1953 р. захистив кандидатську дисертацію «До теорії ядра послідовності ріманових поверхонь і теорії граничних властивостей аналітичних функцій»

Починаючи з 1952 р. Юрій Юрійович працює асистентом фізико-математичного факультету Львівського державного університету, потім — доцентом Львівського поліграфічного інституту, а з 1955 по 1960 р. — доцентом Новосибірського електротехнічного інституту.

У цей період Ю.Ю. Трохимчук активно працює над мінімальними критеріями аналітичності функцій. Результати його досліджень стали основою для докторської дисертації «Непрерывные отображения и аналитические функции», яку Юрій Юрійович успішно захистив у 1960 р. в Московському державному університеті. Згодом свої роботи з цього напряму він узагальнив у монографії «Непрерывные отображения и условия моногенности» (1963), яку відразу ж було перекладено англійською і видано у США під назвою «Continuous mappings and conditions of monogenity» (Daniel Davey & Co., New York, 1964).

У 1960 р. Ю.Ю. Трохимчук обійняв посаду старшого наукового співробітника Інституту математики АН УРСР. З того самого року він працює за сумісництвом професором механіко-математичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, де читає курси математичного аналізу, теорії функцій, комплексного аналізу та топології. У цей час Юрій Юрійович започатковує топологічний семінар для активних студентів, який став зародком топологічної школи в Україні. До кола його наукових інтересів у цей період входять саме нові топологічні методи, що застосовуються для розв’язання класичних теоретико-функціональних проблем.

Повний текст