2006 №8

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Гродзинський Д., Дембновецький О., Левчук О., Рудий Р.

Дослідження з генетичної інженерії в установах НАН України

Спасенко О., Холодна Л.
Особливості біологічних властивостей збудника туберкульозу

Готовський М., Перов Ю.
Біорезонансна терапія: її місце у сучасній традиційній медицині

ЕНЕРГОРЕСУРС
Ковтун Г.
Від метану — до гелію

ПОСТАТІ
Голобородько Я.
Мегазірка української меритократії
До 150-річчя від дня народження Івана Франка

Злупко С.
Наука і наукознавство у творчості Івана Франка

ФОРУМИ
Гуров Є.
Імпактні структури та еволюція планет
Перша міжнародна конференція «Імпактне кратероутворення у Сонячній системі»

Джуран, В., Крецул, Н., Протопопова, В., Шевера, М., Губарь, Л., Федорончук, М.
Синантропізація рослинного покриву України
Перша Всеукраїнська наукова конференція

Петренюк, А., Бондар, О.
Комбінаторні конфігурації та їх застосування
Перший міжвузівський науково-практичний семінар

КУТ ЗОРУ
Вовканич С.
Семіотика і семантика тризуба: інформаційна візія

ВІТАЄМО!
70-річчя академіка НАН України І.С. Сергієнка

60-річчя члена-кореспондента НАН України С.П. Вассера

60-річчя члена-кореспондента НАН України Ф.Ф. Сизова