Вісник НАН України. 2018. № 10. С.95

80-річчя академіка НАН України П.І. АНДОНА

Відомий учений у галузі інформатики, програмування та інформаційних систем, лауреат державних премій УРСР та України, заслужений діяч науки і техніки України академік НАН України Пилип Іларіонович Андон народився 16 жовтня 1938 р. У 1961 р. закінчив Кишинівський державний університет і почав працювати у Кібернетичному центрі НАН України, де пройшов усі професійні щаблі від інженера до директора Інституту програмних систем НАН України.

Основним напрямом наукової діяльності П.І. Андона є програмування та інформаційні системи. Він запропонував модель конвеєрних програмних систем, розробив методи їх синтезу, аналізу, оптимізації та організації конвеєрних обчислень на базах даних і знань великих обсягів. П.І. Андон розробив формально-логічні основи побудови інтелектуальних інформаційних систем, зокрема теоретичне підґрунтя, методи і засоби концептуального моделювання предметних областей в умовах неповної і нечіткої інформації, запропонував і дослідив відповідні моделі даних та алгебри, розробив низку методів узагальнення інформації на базах даних; розвинув методологію створення інформаційно-аналітичних систем для підтримки технологій проведення контент-аналітичних досліджень з метою кількісного аналізу, аналітичного опрацювання та узагальнення змісту текстів для виявлення тенденцій, закономірностей явищ та подій, відображених у текстах. Створено і впроваджено відповідні програмні засоби (система КОНТЕНТ). Під його керівництвом розроблено першу в колишньому СРСР СУБД реляційного типу ПАЛЬМА.

П.І. Андон доклав значних зусиль до формування методології створення прикладних програмних систем, у рамках якої розробив методи і засоби забезпечення надійності та якості програм на різних фазах життєвого циклу, методи розрахунків вартості, ризику та трудомісткості програмних систем. Під його керівництвом підготовлено основоположні стандарти з інженерії програмних систем в Україні.

П.І. Андона відзначено низкою державних, академічних та інших нагород.

Поаний текст