Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 53-61.
https://doi.org/10.15407/visn2016.06.053

ХАЛАТОВ Артем Артемович –
академік НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу високотемпературної термогазодинаміки Інституту технічної теплофізики НАН України

 

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН  І НАЙБЛИЖЧІ ПЕРСПЕКТИВИ

Розглянуто сучасний стан енергетики України і перспективи її розвитку на найближчий період. Проблеми політичного і економічного характеру загальмували розвиток енергетики, що призвело до зниження виробництва електроенергії. Гостро постала проблема забезпечення ТЕС України вугіллям антрацитової групи. На сьогодні головними завданнями енергетики є модернізація та реконструкція теплових станцій, подовження терміну експлуатації атомних електростанцій, зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу, впровадження інноваційних технологій, зменшення втрат енергії, а також розвиток малої енергетики.

Ключові слова: атомні станції, теплові станції, інноваційні енергетичні технології, енергозбереження, мала енергетика.