Вісник НАН України. 2015. № 7. С. 79–86.

ПАЩЕНКО Володимир Михайлович —
доктор географічних наук, професор, головний редактор «Київського географічного щорічника»
Київського відділу Українського географічного товариства

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ ОБ’ЄКТНО-СУТНІСНОЇ ТА ПРЕДМЕТНО-ЗНАННЄВОЇ ВЕРБАЛЬНИХ НАУКОВИХ СУБМОВ

Наукові й освітні тексти, незалежно від їхньої етномовної належності, містять схожі понятійно-термінологічні вади викладу — змістові помилки розвитку й жаргону. Потрібні наукознавчі обґрунтування виправлень термінів відповідно до сутності об’єктів (пізнаваних реалій) і предметів розгляду (напрацьованих знань) і закономірних відмінностей об’єктносутніс ної та предметно-знаннєвої вербальних наукових субмов. Семантичне, змістове виправлення текстів за відмінностями обох вербальних субмов є черговим науковим наближенням до істини.

У вербальній мові навчально-освітніх і наукових видань, державних і ділових документів часто трапляються змістові вади викладу, непідконтрольні філологам-мовознавцям і фахівцям конкретних наук. Звичайно то суперечності між об’єктним (сутнісним) і предметним (знаннєвим) змістом, залежно від контексту викладу, і між значенням використаних термінів. Означення і виправлення тих вад залишаються поза роздільною здатністю філологічно-мовознавчих і конкретно-наукових обґрунтувань. Там потрібні інші обґрунтування – загальнонаукові атрибутивно-наукознавчі. Ця проблема має наскрізне поширення – наукове, освітнє (на всіх рівнях), прикладне і навіть державницьке, бо сягає законодавства. Її вирішення – всебічно актуальне.

Дослідження і публікації філологів-термінознавців [1] і фахівців конкретних наук, крім праць автора [2], досі не мали згадок цієї проблеми й конструктивних кроків до її вирішення. Нема визнання масштабності виявленого автором: його публікацію вміщують поряд із розглядом «Трансакція чи транзакція?» (Львів, 2012) або відхиляють через уже здійснені автором публікації (Інститут української мови НАНУ, 2015). Фахові напрацювання авторитетних наукознавців у світі і в НАН України традиційно [3] стосуються загального, історичного й метричного наукознавства, тому наявності цієї атрибутивно-наукознавчої проблеми не засвідчують.

Мета цієї публікації розкриття відмінностей між об’єктно-сутнісною та предметно-знаннєвою вербальними науковими субмовами, відповідне виправлення наукових термінів і корекція понять. Завдання статті – встановлення суперечностей між науковим змістом і науковими термінами та наукознавче обґрунтування двох шляхів подолання тих суперечностей, двох вербальних наукових субмов – сутнісної і знаннєвої.Повний текст.