2012 №10

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (12 вересня 2012 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

ГРАНІ НАУКИ
Голубець М.А.
Кілька постулатів академіка В.І.  Вернадського як заповіт всесвітньому людству на ХХI століття (з погляду еколога)
Анотація  Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Джумагельдієва Г.Д.
https://doi.org/10.15407/visn2012.10.026

Стимулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні: економіко-правовий аспект
Анотація  Повний текст (PDF)   

Боголіб Т.М.
https://doi.org/10.15407/visn2012.10.031

Конкуренція університетів: світовий досвід і українські реалії
Анотація  Повний текст (PDF)   

НАУКОВІ НАПРЯМИ
Кузьмінський Є.В.
https://doi.org/10.15407/visn2012.10.042

Інтеграція  науково-дослідної роботи і викладання на прикладі становлення кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України «КПІ»
Анотація  Повний текст (PDF)   

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Данильчук Є.Л.
Дослідження деформування та несівної здатності тканих матеріалів при одно- та двовісному навантаженнях
Наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 липня 2012 р.
Анотація  Повний текст (PDF)

НАУКА ТА СУСПІЛЬСТВО
Павко А.І.
Сучасний університет в умовах викликів глобалізованого світу
Повний текст (PDF)

ВИДАВНИЧА СПРАВА
Гранчак Т.Ю.
Бібліотека в політичній комунікації
Анотація  Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Горобець Ю.І.
Фізика на все життя
З нагоди обрання академіка НАН України В.Г. Бар’яхтара почесним членом Європейського фізичного товариства
Анотація  Повний текст (PDF)

Лукінова Т.Б., Гальчук І.Ю.
Він цілий світ відкрив у слові
До 75-річчя академіка НАН України Віталія Григоровича Скляренка
Анотація  Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя академіка НАН України Д.С. Ківи
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Б.П. Мацелюха
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України О.С. Ємельянова
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Коломійця
Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Анотація  Повний текст (PDF)