2013 №10

ПОДІЇ
Він бачив майбутнє комп’ютерних технологій
Ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова
Анотація  Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (4 вересня 2013 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

НАУКОВІ НАПРЯМИ
Дегтярев О.В., Новиков О.В.
Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки
До 90-річчя з дня народження академіка Володимира Федоровича Уткіна
Анотація  Повний текст (PDF)

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Загородній А.Г., Єрмольєв Ю.М., Богданов В.Л., Костюченко Ю.В.
https://doi.org/10.15407/visn2013.10.028

Стан і перспективи співробітництва НАН України з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу
Анотація  Повний текст (PDF)   

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Локтєв В.М.
Національна академія наук України: бути чи не бути?
Анотація  Повний текст (PDF)

ГРАНІ НАУКИ
Афіані В.Ю.
Науковий спадок В.І. Вернадського: деякі підсумки та перспективи вивчення і публікації
До 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського
Анотація  Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Матвєєва Н.А.
https://doi.org/10.15407/visn2013.10.058

Незнайома Антарктика: рослини розкривають свої таємниці
Анотація  Повний текст (PDF)   

Нагорний В.П., Денисюк І.І.
https://doi.org/10.15407/visn2013.10.071

Інтенсифікація видобування вуглеводнів із застосуванням енергії вибуху
Анотація  Повний текст (PDF)   

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Мриглод О.І., Кенна Р., Головач Ю.В., Берш Б.
Про вимірювання наукової ефективності
Анотація  Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Кочан І.М.
Велика подія в біологічній термінографії
Рецензія на «Словник української біо логічної термінології»
Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Сокол Г.І., Горбенко Є.В.
Життєвий і науковий шлях професора І.К. Коська (1918–1988)
Анотація  Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України А.К. Шидловського
Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України А.М. Гольцева
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.І. Титка
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ф. Головка
Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України А.В. Анциферова
Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Брея
Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Реалії відкритого доступу
Анотація  Повний текст (PDF)