Вісник НАН України. 2019. № 7. С. 9-12

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
29 травня 2019 року

Біофізика канцерогенезу простати: новий погляд на проблему (доповідач — член-кореспондент НАН України Я.М. Шуба)

Про заходи з відзначення 75-річчя від дня заснування Головної астрономічної обсерваторії НАН України (доповідач — академік НАН України Я.С. Яцків)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

Перед початком засідання Президії НАН України Президент НАН України академік НАН України Б.Є. Патон вручив присуджені Указом Президента України від 17.05.2019 № 236/2019 державні нагороди групі провідних учених Національної академії наук України з нагоди Дня науки за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм, щиросердно поздоровив їх, побажав міцного здоров’я, подальшого творчого натхнення у невтомному науковому пошуку.

* * *

На засіданні Президії HAH України члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь завідувача відділу нервово-мʼязової фізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України члена-кореспондента НАН України Ярослава Михайловича Шуби на тему «Біофізика канцерогенезу простати: новий погляд на проблему».

У доповіді йшлося про досягнення Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України в дослідженні клітинних, молекулярних та біофізичних механізмів канцерогенезу. Зокрема, одержано важливі дані для з’ясування фундаментальних питань залучення мембранних кальційтранспортних структур, а також змін механізмів регуляції внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу в злоякісне переродження епітеліальних клітин простати та виявлення молекулярних мішеней при лікуванні раку простати.

Уперше отримано дані щодо молекулярної природи кальційпроникних іонних каналів плазматичної мембрани, що беруть участь у стимулюванні проліферації та набутті стійкості до програмованої загибелі (апоптозу) епітеліальних клітин простати. Показано, що перехід до невиліковного андрогеннезалежного раку простати супроводжується перебудовою механізмів внутрішньоклітинного кальцієвого сигналювання ракових клітин. В основі цієї перебудови лежить зменшення сталого надходження кальцію, взаємопов’язаного зі ступенем наповнення внутрішньоклітинних кальцієвих депо ендоплазматичного ретикулума, що підвищує резистентність до апоптозу, з одночасним посиленням надходження кальцію, залежного від метаболізму арахідонової кислоти, який через активацію Са2+-залежного транскрипційного фактора стимулює проліферацію ракових клітин.

Ідентифіковано каналоформувальний білок Orai3, надекспресія якого при раку простати призводить до зазначених онкогенних змін у шляхах надходження кальцію в епітеліальні клітини.

Отримані результати є перспективними для пошуку засобів селективного впливу на специфічні молекулярні структури кальцієвого гомеостазу андрогеннезалежних клітин раку простати, зокрема білок Orai3, з метою пригнічення проліферативної активності та підвищення проапоптичного потенціалу цих клітин.

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон; завідувач відділу Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» член-кореспондент НАН України, академік НАМН України О.Г. Резніков; академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України академік НАН України С.В. Комісаренко; віце-президент НАН України, голова Секції хімічних і біологічних наук НАН України академік НАН України В.Г. Кошечко; академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України академік НАН України В.М. Локтєв; директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С. Яцків; голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України академік НАН України А.Г. Білоус; перший віце-президент НАН України, голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України академік НАН України А.Г. Наумовець.

Підсумовуючи виступи, академік НАН України Б.Є. Патон зазначив, що в доповіді порушено важливі наукові питання розвитку досліджень механізмів канцерогенезу, зокрема явищ, що відбуваються на рівні клітинних мембран. Президент НАН України підкреслив, що наукова школа академіка П.Г. Костюка продовжує збагачувати науку новими знаннями та можливостями для розроблення лікувальних протоколів. Дослідження молекулярних механізмів функціонування і регуляції іонних каналів та з’ясування того, як вони залучені у перебіг патологічних процесів, дозволить виробити рекомендації щодо визначення терапевтичних мішеней.

Повний текст