Вісник НАН України. 2018. № 10. С.96

75-річчя академіка НАН України А.М. ГОЛЬЦЕВА

11 жовтня виповнюється 75 років відомому вченому академіку НАН України Анатолію Миколайовичу Гольцеву. А.М. Гольцев народився у 1943 р. в с. Трубетчино Липецької області (Росія). У 1972 р. після закінчення Харківського медичного інституту вступив до аспірантури Інституту проблем кріобіології і кріомедицини (ІПКіК) НАН України. Відтоді він незмінно працює в цьому Інституті, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до директора. У 1978 р. А.М. Гольцев захистив кандидатську, в 1988 р. — докторську дисертацію, у 1992 р. йому присвоєно вчене звання професора. У 2003 р. його обрано членом-кореспондентом, в 2010 р. — академіком НАН України.

А.М. Гольцев — автор більш ніж 640 наукових праць, серед яких 5 монографій, 30 патентів. Він є членом експертної комісії та редколегії журналу «Проблеми кріобіології і кріомедицини», входить до складу редакційних колегій таких видань, як «Проблеми безперервної медичної освіти та науки», «Gavin Journal of Stem Cell Research and Therapy». Під його керівництвом захищено 2 докторські та 20 кандидатських дисертацій.

З 2003 р. він є членом Українського товариства клітинної біології, з 2008 р. — Міжнародного товариства низькотемпературної біології (Society for Low Temperature Biology), з 2017 р — Європейської асоціації досліджень раку (European Association for Cancer Research). З 2011 р. — координатор кафедри ЮНЕСКО з кріобіології при ІПКіК НАН України. У 2012–2014 рр. був членом експертної комісії Державного агентства з питань науки, іннновацій та інформатизації.

А.М. Гольцев – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт «Створення наукових основ і методів кріоконсервування клітинних суспензій та їх застосування в медицині». Його нагороджено відзнакою НАН України «За наукові досягнення» і присуджено звання «Винахідник року НАН України». Він є почесним доктором Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2016 р. А.М. Гольцев здобув I місце на Всеукраїнському конкурсі «Винахід року» в номінації «Медицина».

Повний текст