Вісник НАН України. 2019. № 5. С. 137

40-річчя члена-кореспондента НАН України С.В. ІВАНОВА

Відомий учений-економіст, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри фінансів і маркетингу ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро) член-кореспондент НАН України Сергій Володимирович Іванов народився 2 травня 1979 р. У 2001 р. закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, навчався в її аспірантурі та докторантурі. У 2011 р. закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

С.В. Іванов досліджує вплив геоекономічних процесів на стратегічний розвиток країни та її регіонів, вивчає особливості розвитку транспортного комплексу держави в умовах впливу глобалізаційних тенденцій у транспортній системі. Він активно досліджує також проблеми відновлення і розвитку економіки держави, її галузей та окремих підприємств після збройних конфліктів. До сфери його наукових інтересів належать також фундаментальні дослідження діяльності підприємств будівельної та транспортної галузей.

З метою розроблення теоретичних і практичних принципів розвитку місцевого самоврядування та регіонів, а також транспортної інфраструктури С.В. Іванов створив у 2015 р. Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації.

С.В. Іванов — автор понад 150 наукових праць, серед яких монографії «Розподіл та використання прибутку підприємств транспорту», «Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства», «Відновлення та розвиток потенціалу підприємств Сходу України» та «Україна в європейському науково-освітньому та інноваційному просторі: концепція адаптації та інтеграції в умовах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом».

Сергій Володимирович є заслуженим діячем науки і техніки України (2017), лауреатом ІІ Всеукраїнської премії для працівників освіти України (2016), кавалером ордену «Срібна зірка» Української технологічної академії (2011).

Повний текст