2018 №4

ДО 100-річчя НАН УКРАЇНИ
Історія й Академія
І
нтерв’ю з академіком В.А. Смолієм
Повний тест (PDF)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ
Вибори дійсних членів і членів-кореспондентів Національної академії наук України
Сесія Загальних зборів НАН України 7 березня 2018 року
Анотація   Повний тест (PDF)

ДОКУМЕНТИ
Постанови Загальних зборів НАН України
Повний тест (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
14 лютого 2018 року

Анотація   Повний тест (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
28 лютого 2018 року

Анотація   Повний тест (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Єльська Г.В.
Про результати виконання комплексної науково-технічної програми НАН України «Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація»
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 лютого 2018 року
Анотація   Повний тест (PDF)

Жулинський М.Г.
Про підготовку «Української літературної енциклопедії» у 5 томах 
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 лютого 2018 року

Анотація   Повний тест (PDF)

Крючин А.А.
https://doi.org/10.15407/visn2018.04.045

Високопрецизійні мікропризмові структури і перспективи їх широкомасштабного застосування
З
а матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 лютого 2018 року
Анотація   Повний тест (PDF)

Саух С.Є.
https://doi.org/10.15407/visn2018.04.053

Проблеми математичного моделювання конкурентної рівноваги на ринку електроенергії
З
а матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 лютого 2018 року
Анотація   Повний тест (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Щипцов О.А., Федоровський О.Д., Хижняк А.В.
https://doi.org/10.15407/visn2018.04.068
Аерокосмічний моніторинг шельфу прибережної зони Чорного моря України як методологія подвійного призначення
Анотація   Повний тест (PDF)

Копанєва В.О.
https://doi.org/10.15407/visn2018.04.076

Бібліотека цифрової науки
Анотація   Повний тест (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Діденко Ю.В., Радченко А.І.
https://doi.org/10.15407/visn2018.04.086
Мова видання: світові тенденції та національні особливості 
Анотація   Повний тест (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Працьовитий М.В., Сита Г.М.
Геометричні мозаїки великого українця
До
 150-річчя від дня народження професора Георгія Вороного
Анотація   Повний тест (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Пономаренко О.М.
Шлях від фізики твердого тіла до біомінералогії і прикладної мінералогії
Д
о 75-річчя академіка НАН України О.Б. Брика
Анотація   Повний тест (PDF)

ВІТАЄМО
60-річчя члена-кореспондента НАН України Б.Г. Александрова
Анотація   Повний тест (PDF)