Вісник НАН України. 2015. № 11. С. 97.

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.Г. НІКІТІНА

Відомий учений-математик, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Анатолій Глібович Нікітін народився 25 грудня 1945 р. у Києві. Вищу освіту здобув на фізичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, де виконував дипломну роботу під керівництвом академіка О.С. Парасюка, який і познайомив А.Г. Нікітіна з майбутнім науковим керівником і співавтором В.І. Фущичем. З 1974 р. працює в Інституті математики НАН України, нині на посаді завідувача відділу прикладних досліджень (з 1997 р.).

Тематикою наукових досліджень А.Г. Нікітіна є симетрія моделей математичної фізики та застосування методів теорії груп до складних систем диференціальних рівнянь. Він одержав багато вагомих результатів, зокрема, побудовано зображення важливих груп і супергруп, знайдено нові симетрії ряду фундаментальних рівнянь, побудовано і розв’язано рівняння руху квантово-механічних частинок з довільним спіном, що взаємодіють із зовнішніми полями, отримано точні розв’язки складних нелінійних моделей математичної фізики. Одним з останніх досягнень є класифікація суперсиметричних та суперінтегровних моделей квантової механіки з матричними потенціалами.

Анатолій Глібович опублікував понад 150 наукових робіт, серед яких дві монографії, перевидані за кордоном. Його результати дістали широке визнання у науковому світі й були відзначені Державною премією України, премією ім. М.М. Крилова НАН України, медалями ім. академіка М.В. Остроградського та ім. Ернста Маха Чеської академії наук. Станом на 2015 р. його роботи зібрали понад 1500 цитувань (без самоцитувань) у наукових журналах і монографіях, що є високим результатом у математиці. Крім того, А.Г. Нікітін є головним редактором електронного журналу SIGMA (Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications), який має на сьогодні найвищий імпакт-фактор серед усіх наукових видань України.

Наукова спільнота, колеги та учні вітають Анатолія Глібовича з ювілеєм і бажають йому довгих років життя, натхненної праці та нових наукових здобутків. Повний текст